Imetystutkimuksessa selvitetään nyt myös nuuskan käyttöä

THL:n tutkimuksen yhteydessä on tiedusteltu aiemmin, polttaako äiti tupakkaa. Nyt tutkijoita kiinnostaa muidenkin tupakkatuotteiden käytön suhde imettämiseen.

imetys
vauva imetyksessä
Aiemmassa imeväisten ruokintaa koskevassa selvityksessä havaittiin, että tupakoimattomat äidit imettivät lapsiaan pidemmän aikaa kuin tupakoivat.AOP

Vauvojen äitejä koskevassa imetystutkimuksessa selvitetään tällä kertaa myös nuuskan käyttöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkii alle vuoden ikäisten vauvojen imetyksen yleisyyttä ja muuta ruokintaa. Muutaman vuoden välein toteutettavassa kyselyssä on tiedusteltu aiemmin, tupakoivatko vanhemmat, mutta nyt siinä selvitetään myös muiden tupakkatuotteiden käyttöä.

Tavoitteena on selvittää, vaikuttaako käyttö siihen, minkä verran vauvaa imetetään. Tutkimuksesta vastaavan kansallisen imetyskoordinaattorin Riikka Ikosen mukaan tupakoinnin yhteys imetyksen vähäisyyteen on huomattu jo aiemmin. Edellisessä vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2010 todettiin, että tupakoivien vanhempien lapsilla imetys jäi lyhyemmäksi kuin tupakoimattomilla.

Jos tutkimustulos on, että muitakin tupakkatuotteita kuin savukkeita käyttävät äidit imettävät vähemmän, on asiaan syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota vanhempien ohjauksessa.

– Neuvoloissa ja sairaaloissa ensisijaista on tukea tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettamista, Ikonen toteaa.

Äitiysneuvoloissa on jo aiemmin ryhdytty ottamaan nuuskan käyttö puheeksi entistä hanakammin.

Imeväisruokintaselvityksen kyselyt on tehty syksyn aikana 47 kunnassa Manner-Suomessa. THL julkaisee tulokset tammikuussa 2020.