EU-tuomioistuin linjasi Suomen pyynnöstä: Pitkällä vuosilomalla sairastaminen voi jäädä osittain omaan piikkiin

EU-oikeus suojaa neljä viikkoa vuosilomaa, mutta niiden yli menevien lomaviikkojen sääntelystä vastaa jäsenvaltio.

vuosiloma
kalenterissa lomapäivät
Ratkaisua haettiin AKT:n ja Satamaoperaattorit ry:n kiistaan. Kuvituskuva.Ismo Pekkarinen / AOP

Suomen vuosilomalaki on EU-oikeuden kanssa linjassa, päätti Euroopan unionin tuomioistuin tiistain ennakkoratkaisussaan. Tuomioistuin katsoo, että EU-oikeuden mukaan työntekijällä on oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan, mutta jäsenvaltiot päättävät itse niiden yli menevien lomaviikkojen sääntelystä.

Näin ollen yksityisen sektorin työntekijä ei vuosilomalla sairastuessaan voi siirtää lomapäiviä myöhemmin pidettäväksi enemmän kuin neljän lomaviikon osalta.

Esimerkiksi jos työntekijällä on viisi viikkoa palkallista vuosilomaa, joista hän sairastaa yhden viikon, ei hän saa siirtää viidennen viikon lomapäiviä myöhemmin pidettäviksi.

Suomen työtuomioistuin haki EU-tuomioistuimelta ennakkopäätöstä asiassa.

Taustalla AKT:n ja Satamaoperaattorit ry:n kiista

EU-tuomioistuimen ratkaisun taustalla on työnantajan ja työntekijöiden kiista.

Työntekijä ehti viettää viiden viikon palkallisesta vuosilomastaan viikon, kunnes hän sairastui. Hänelle kirjoitettiin viikko sairauslomaa, ja hän pyysi työnantajaltaan, että sairausajalta menetetyt kuusi lomapäivää siirrettäisiin eri ajalle. Työnantaja ei tähän suostunut, vaan vetosi alan työehtosopimukseen ja vuosilomalakiin. Näin ollen kuusi sairauspäivää vähennettiin työntekijän lomasta.

Edunvalvontajärjestö Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT nosti työtuomioistuimessa kanteen asiasta. Työtuomioistuin puolestaan lähetti AKT:n ja työnantajapuolta edustavan Satamaoperaattorit ry:n välisen kiistan Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Vuosilomalaki muutettiin nykymuotoonsa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

– Unionin tuomioistuin on ottanut kannan, että Suomen nykyinen vuosilomalaki on EU-oikeuden mukainen. Neljä lomaviikkoa on suojattu, koska se tulee työaikadirektiivistä, eikä sairaus saa viedä sitä pois. Mutta EU-oikeus ei suojaa neljää viikkoa ylittävää aikaa, vaan jäsenvaltio voi tehdä sille kuten parhaaksi katsoo, Äimälä kertoo.

– Eli vaikka asettaa tiukemmat edellytykset sen käyttämiselle esimerkiksi säätämällä, että viidennen viikon voi menettää, jos on sen aikana sairaana.

Lue lisää:

Sairastuneen työntekijän ei pian tarvitse murehtia vuosiloman kertymistä

Puolet nuorista työntekijöistä ei saa pitää kesälomaa putkeen, vaikka haluaisi – "Yhdenjaksoisen loman puute on yleensä aina lainvastainen"