Oikeus hylkäsi valituksen Kymi Ringin rahoituksesta – kunta saa sijoittaa moottorirataan 500 000 euroa

Hallinto-oikeuteen jätetyssä valituksessa vaadittiin pääomasijoituspäätöksen kumoamista.

Kymi Ring-moottoriradalla on tarkoitus ajaa ratamoottoripyöräilyn MotoGP-osakilpailu heinäkuussa 2020. Arkistokuva. Kuva: Antti-Jussi Korhonen / Yle

Iitin kunnanvaltuuston päätös sijoittaa puoli miljoonaa euroa Kymi Ring-moottorirataan ei ollut lainvastainen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Iitin kunnanvaltuutettu Hannu Suhosen tekemän valituksen 500 000 euron pääomasijoituksesta, jonka Iitin kunnanvaltuusto myönsi kuntaan rakennettavalle Kymi Ring-moottoriradalle toukokuussa 2018.

Suhonen vaati hallinto-oikeudelle jättämässään valituksessa, että kunnanvaltuuston päätös pääomasijoituksesta on kumottava, ja Iitin kunta on velvoitettava korvaamaan Suhosen oikeudenkäyntikuluja 500 eurolla.

Valituksen mukaan Kymiring Oy:n hallitukseen kuuluva ja siten asiassa esteellinen Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm oli ollut järjestelemässä yhtiön rahoitusta sekä ollut läsnä kunnanvaltuuston kokouksessa ilman, että hänen jääviytensä on todettu.

Hannu Suhonen piti kunnanvaltuuston tekemää päätöstä pääomasijoituksesta tosiasiassa yhtiölle annettuna pääomalainana, joka kääntyy lahjaksi, koska kyseessä on hänen mukaansa tappiollinen yritys. Suhonen piti myönnettyä lainaa kuntalain vastaisena.

Päätös ei Suhosen mielestä myöskään kuulunut kunnan toimialaan ja oli yleisen edun vastainen. Lisäksi päätös sisälsi Suhosen mukaan vaaran suureen taloudelliseen tappioon.

Iitin kunnanhallitus esitti kunnanvaltuuston puolesta jättämässään lausunnossa, että valitus korvausvaatimuksineen hylätään, ja Suhonen velvoitetaan korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikulut. Kunnanhallituksen mukaan Rönnholm ei ollut osallistunut asian käsittelyyn eikä valtuuston kokoukseen.

Myös Kymiring Oy vaati valituksen hylkäämistä ja omien oikeudenkäyntikulujensa korvaamista Suhosen toimesta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Suhosen valituksen. Oikeus katsoi, että valtuuston päätöksellä ei ole päätetty lainan tai vakuuden myöntämisestä, eikä valtuuston päätös ole valittajan esittämällä perusteella lainvastainen.

Hallinto-oikeus päätti myös hylätä kaikkien osapuolten vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.