Päihteistä puhutaan yhä nuoremmille – Vaasa kutsui kolmasluokkalaiset vanhempineen vaikeiden asioiden äärelle

Päihteet ja mediankäyttö ovat pääosassa, kun vanhempainilloissa herätellään lasten ja vanhempien välistä keskustelua.

Lapset ja nuoret
Someen ja muuhun mediaan liittyvät asiat ja ongelmat pitäisi ottaa puheeksi yhä nuorempien lasten kanssa.
Someen ja muuhun mediaan liittyvät asiat ja ongelmat pitäisi ottaa puheeksi yhä nuorempien lasten kanssa.Jarkko Heikkinen / Yle

Kolmasluokkalaisen Kasper Uutelan kotona on puhuttu lasten kanssa mediasta, somesta, päihteistä ja kaikesta muustakin. Kasper kertoo, että äiti tietää tosi hyvin kaiken mediaan liittyvän.

Päihteisiin eli huumeruiskuihin kolmasluokkalainen on törmännyt koulumatkalla ja osannut toimia, koska asiasta on kotona puhuttu.

– Kun tulin yksi kerta koulusta kotiin, näin huumeruiskuja, jotka oli pistetty sellaiseen sähkötankoon. Kerroin kotona ja me käytiin äidin kanssa keräämässä ne pois, Kasper Uutela kertoo.

Kasper osallistui äitinsä Laura Uutelan kanssa kolmasluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen tarkoitettuun Välittämisen iltaan Vaasassa.

Vaasassa uskotaan, että pelot muuttuvat puhumalla pienemmiksi ja siksi peruskoulun kolmasluokkalaiset kutsutaan vanhempineen uudenlaiseen vanhempainiltaan keskustelemaan vaikeaksi koetuista asioista.

Illan puheenaiheet media, some ja päihteet olivat Kasperin äidin mukaan kolmasluokkalaisille sopivia, sillä heillä lähes kaikilla, ellei kaikilla, on jo esimerkiksi älypuhelin.

– Tämä ikä on hyvä. Onhan se tavallaan aikaista puhua näistä, mutta maailma on muuttunut. Ihan varmasti tämäntyyppinen vanhempainilta antoi lapsillekin sellaisen tunteen, että kun näistä on yhdessä puhuttu, on helpompi puhua kotonakin, jos näihin törmää, Laura Uutela kertoo.

Kolmasluokkalaiset hyvän ikäisiä

Vaasan Välittämisen illoissa ovat mukana sekä lapsi että vanhempi. Lapsi myös osallistuu keskusteluun. Uusi malli korostaa lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.

Tavoite on myös tarjota vanhemmalle malli, minkä avulla vaikeaksi koetuista asioista voi jutella.

– Kolmasluokkalaisilla on asiat vielä melko hyvin. Arkirytmit ovat hallinnassa ja vanhemmat kiinni lasten arjessa. Siksi juuri tässä kohtaa halutaan vahvistaa näitä suojaavia tekijöitä, että myös jatkossa näihin tärkeisiin asioihin kiinnitettäisiin huomiota, kertoo Vaasan ehkäisevän päihdetyön projektityöntekijä Sari Pukkinen.

Välittämisen ilta on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen koskee omaa asuinaluetta, sen tapahtumia ja sitä, mitä lapsi siellä näkee. Toisena paneudutaan siihen, miten päihteet voivat näkyä arjessa.

Kolmantena on media ja etenkin somemaailma; mitä kaikkea somessa voi tulla vastaan ja mitä sinne itse kannattaa laittaa.

Yksi tärkeistä kolmasluokkalaisten vanhempainillassa esille nostettavista asioista on some ja mediankäyttö yleisemminkin.
Yksi tärkeistä kolmasluokkalaisten vanhempainillassa esille nostettavista asioista on some ja mediankäyttö yleisemminkin.Jarkko Heikkinen / Yle

Yhä varhaisemmassa vaiheessa puheeksi

Lapset ovat mukana vaihtelevasti Suomen kouluissa järjestetyissä vanhempainilloissa. Käytäntö vaihtelee kouluittain ja kunnittain.

Suomen Vanhempainliitossa Vaasan mallia pidetään hyvänä.

– Lasten mukaankutsuminen vanhempaniltaan on hyvä asia, jo siinäkin mielessä, että se varmasti houkuttelee myös vanhempia yhä enemmän osallistumaan niihin, kun lapsikin haluaa lähteä, sanoo viestinnän asiantuntija Leena Herlevi-Valtonen Suomen Vanhempainliitosta.

Myös päihteistä puhuminen lasten kanssa varhaisessa vaiheessa on Herlevi-Valtosen mukaan hyvä asia.

– Nykymaailmassa päihteista olisi hyvä puhua yhä varhaisemmassa vaiheessa ja yhä vaan nuorempien lasten kanssa, Leena Herlevi-Valtonen toteaa.

Vanhemmat yllättyneet siitä, miten paljon lapset tietävät

Päihteet ja niiden käyttö ovat läsnä kolmasluokkalaisen arjessa, halusi vanhempi sitä tai ei.

Päihteisiin, niiden käyttäjiin, rikottuihin pulloihin tai käytettyihin ruiskuihin voi törmätä koulumatkalla ja metsä- tai pihaleikeissä kavereiden kanssa. Oman lähimarketin edessä poltetaan tupakkaa ja lätkämatsissa nuuskaa löytyy maasta, kertovat lapset vanhempainillassa.

Lapset suhtautuvat tilanteisiin kukin tavallaan. Osaa ei kiinnosta lainkaan, osa pelästyy, osa ahdistuu ja osa kiinnostuu.

Välittämisen illassa lasten kanssa keskustellaan kuvien avulla. Kuvissa ei näy päihteitä, vaan ne on laadittu niin, että niihin voi liittää mielikuvia päihteistä. Vaasan illoissa käytetyt kuvat ovat EHYT ry:n materiaalia.

EHYT ry:ssäkin Vaasan mallista on saatu hyvää palautetta.

– Vaasasta on kerrottu, että monet vanhemmat ovat olleet yllättyneitä siitä, miten paljon lapset tietävät. Vaasan malli kolmasluokkalaisten mukaanottamisesta keskustelemaan kuvista on erittäin hyvä ja vanhemmat ovat pitäneet siitä, kertoo EHYT ry:n aluekoordinaattori Miia Hietaniemi.

Iltojen järjestäjät uskovat, että puhumalla avoimesti, väistyvät sekä aikuisen että lapsen arkuus ottaa vaikeaksi koettu asia puheeksi. Päihteisiin mahdollisesti liittyvä salamyhkäisyys ja uteliaisuus tulevat tyydytetyiksi.

– Vanhemmat yleensä havahtuvat siihen, että näistäkin asioista voi lapsen kanssa puhua. Lapsi saa esimerkin, että nämä ovat sallittuja puheenaiheita. Jos hän myöhemmin elämässään törmää vastaaviin tilanteisiin, niin hän tietää, että vanhemmalle voi aina tulla puhumaan eikä tarvitse jäädä yksin näiden asioiden kanssa, Sari Pukkinen sanoo.

Hyväksi havaitulle illalle jatkoa

Välittämisen ilta on tänä syksynä järjestetty kymmenessä vaasalaiskoulussa ja jatkoa seuraa, sillä myös tulevat kolmasluokkalaiset pääsevät vanhempiensa kanssa yhdessä puhumaan tärkeistä asioista. Välittäminen on hyväksi havaittu.

– Kasper piti siitä, että hän sai itsekin ottaa kantaa asioihin. Koko se ilmapiiri, että ollaan lapset ja vanhemmat, ja koko luokka yhdessä, toi yhteisöllisyyden tuntua, joka tukee tätä kaikkea päihdekasvatusta, tiivistää Laura Uutela Välittämisen illan antia.

Välittämisen illat on järjestetty Vaasassa yhteistyössä Vaasan kaupungin terveydenedistämisen yksikön, Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjanmaan piirin, koulujen ja oppilashuollon kanssa. Ruotsinkielisillä kouluilla mukana on ollut myös Nykterhetsförbundet hälsa och trafik rf.