Saaristomerellä tutkittiin kahta riskihylkyä – tavoitteena on poistaa yli 30 vuotta sitten uponneiden alusten sisältämä öljy

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Aranda kävi selvittämässä hylkyjen kuntoa ja asentoa merenpohjalla tällä viikolla.

hylyt
Fortuna-aluksen osa näkyy uponneena meressä.
Saaristomerelle Kihdin selälle uponnutta Fortuna-laivan hylkyä tutkittiin sen aiheuttaman öljyvuotoriskin takia.Suomen ympäristökeskus

Saaristomerellä on tutkittu tällä viikolla kahta uponnutta alusta niiden öljyriskien takia.

Alukset ovat uponneet 1980-luvulla Kihdin selälle Ahvenanmaan maakunnan merialueella. Hylyt makaavat 30-40 metrin syvyydessä. Ahvenanmaan maakunnan öljyntorjuntasuunnitelmassa hylyt on listattu ongelmahylyiksi.

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Aranda kävi selvittämässä hylkyjen kuntoa ja asentoa merenpohjalla, sekä otti vesi- ja sedimenttinäytteitä hylkyjen lähiympäristöstä. Lisäksi laivoista otettiin sukeltajien avulla kuvat ja kuvista tullaan laatimaan 3D-mallit.

SYKE selvittää nyt kerätyn aineiston pohjalta mahdollisuutta poistaa alusten polttoainetankeissa oleva öljy.

Taustalla on ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma. Sen tavoitteena on Itämeressä ja sisävesissä vähentää maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta, puhdistaa hylkyjä öljystä, kunnostaa vesistöjä sekä vähentää haitallisia aineita kaupunkivesistä.