1. yle.fi
  2. Uutiset

Millaisissa tilanteissa koulu voi pyytää rahaa vanhemmilta? 9 faktaa koulujen maksullisista retkistä

Perusopetuksen tulee olla kaikille maksutonta. Oman lapsen leirikouluihin ja retkiin voi edelleen antaa rahaa, mutta rahat menevät kaikkien lasten hyväksi.

koululaiset
Opiskeluvälineitä pöydällä.
Perusopetuksen tulee olla kaikille maksutonta. Rahaa voidaan kerätä, jos varojenkeruu on kaikille vapaaehtoista ja rahat käytetään kaikkien yhteiseen hyvään.Antti Karhunen / Yle

Ylen uutinen koulujen maksullisesta toiminnasta on kirvoittanut vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Keskiviikkona julkaistussa jutussa kerrottiin, että apulaisoikeusasiamiehelle on tullut viime vuoden aikana useita kanteluita koulujen maksullisesta toiminnasta.

Apulaisoikeusasiamies totesi lokakuussa tekemissään ratkaisuissa, että perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen.

Vanhemmilta ei saa pyytää rahaa yksittäisen oppilaan retkeä varten. Rahaa voi kuitenkin kerätä, jos rahat käytetään esimerkiksi kaikkien luokan oppilaiden hyväksi.

Olennaista vapaaehtoisuus ja yhdenvertaisuus

Opetushallitus aikoo päivittää ohjeistustaan koulun retkien ja leirikoulujen maksuttomuudesta. Opetushallituksen lakimies Laura Francke vastasi kysymyksiin koulujen maksullisesta toiminnasta.

1. Millaisissa tilanteissa koulut voivat pyytää rahaa vanhemmilta?

Koulut voivat kerätä rahoja retkiin ja leirikouluihin. Keräykseen osallistumisen tulee olla vapaaehtoista lapsille ja huoltajille. Kerättävät rahat tulee käyttää kaikkien lasten osallistumiseen riippumatta siitä, onko lapsi tai huoltaja osallistunut varojen keräämiseen. Rahoja ei voi siis korvamerkitä tietylle oppilaalle.

Koulut voivat myös päättää, että retkiä ei tehdä ollenkaan eikä niihin kerätä rahaa.

Kolmas vaihtoehto on, että koulut järjestävät maksuttomia retkiä.

2. Miten Opetushallitus suhtautuu luokkaretkirahaston kartuttamiseen esimerkiksi siten, että vanhemmat maksavat luokan tilille 10 euroa tai 20 euroa kuussa?

Rahan keräämisen pitää perustua vapaaehtoisuuteen. Periaatteessa rahaa voi kerätä muutenkin kuin talkootyötä tekemällä.

3. Saako opettaja kysyä vanhemmilta, ovatko kaikki valmiita sitoutumaan luokkaretkirahaston kartuttamiseen?

Kaiken koulun toiminnan lähtökohtana pitäisi olla maksuttomuus. Koulujen pitää ottaa huomioon maksuttomuuden lisäksi yhdenvertaisuuden periaatteet.

Koulujen käytännöt eivät saa lisätä suoraa tai epäsuoraa epätasa-arvoa. Jos esimerkiksi luokan yhteisessä vanhempainillassa kysytään, suostuvatko kaikki keräämään rahaa, se voi leimata joitakin oppilaita.

4. Mitä jos kahden oppilaan vanhemmat eivät maksa, kuinka silloin toimitaan?

Heitä ei voi silloin velvoittaa maksamaan. Kerätyt rahat tulee kuitenkin käyttää kaikkien oppilaiden hyväksi.

Oppilas kirjoittamassa kirja-arviointia.
Toiminta, joka on osa opetusta ja on kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan, tulee olla maksutonta.Kalle Purhonen / Yle

5. Mitä jos lapset sanovat, etteivät halua lähteä maksulliselle reissulle?

Opetuksen järjestäjän on tärkeää laatia etukäteen konkreettiset pelisäännöt luokkaretkille ja leirikoululle ja tiedottaa niistä huoltajia. Oppilaiden ja vanhempien tulee tietää etukäteen, kerätäänkö rahaa johonkin tiettyyn tapahtumaan vai yhteiseen kassaan, jota käytetään kaikkien hyväksi pitkin kouluvuotta.

Toki oppilaat voivat kieltäytyä lähtemästä mukaan reissuun. Muut voivat silloin osallistua, kunhan rahat on kerätty yhteiseen kassaan.

6. Onko hyväksyttävää, että koulu maksaa niiden oppilaiden matkat, joiden vanhemmat eivät pysty maksamaan retkeä?

Huoltajat ja lapset voivat yhdessä kerätä osan retken rahoista ja koulu voi antaa yhteisesti käytettävään kassaan jonkin summan. Yhdessä kerätyistä varoista voidaan maksaa myös esimerkiksi opettajan kulut tai koulu voi maksaa opettajan kulut.

7. Jos liikuntapäivänä on erilaista vaihtoehtoista ohjelmaa, onko sopivaa, että maksuttomien vaihtoehtojen rinnalla on myös maksullinen retkivaihtoehto?

Ei ole. Maksuton ohjelma ei oikeuta järjestämään maksullista retkeä, jonka jokainen yksittäinen oppilas maksaa itse.

8. Miten tulee toimia, jos luokkaretkikassa on jo kartutettu vanhempien maksamana ja osa oppilaista on jättäytynyt retken ulkopuolelle?

Nämä ovat käytännön järjestelyjä, joita opetuksen järjestäjän tulisi miettiä etukäteen. Olennaista on se, onko retki osa koulun toimintaa ja kirjattu vuosisuunnitelmaan. Tällaisen toiminnan tulee olla maksutonta.

Kaikki eivät tietysti aina pääse mukaan, voi tulla jokin yllättävä este. Toki muut voivat silloin lähteä reissuun.

9. Saako koulu perustaa kerhoja, jotka tekevät maksullisia retkiä?

Riippuu siitä, millainen kerho on kyseessä ja onko kerhon toiminta kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan. Jos on, toiminnan tulee olla maksutonta.

Koulu ei kuitenkaan voi kiertää maksuttomuutta perustamalla kerhoja. Koulun tiloissa voi jokin muu taho järjestää kerhoja ja silloin niiden toiminta voi olla myös maksullista. Perusopetuslaissa on säädetty aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuista.

Voit keskustella artikkelista kello 22:een saakka.

Lue seuraavaksi