Tuore selvitys tuo eväitä lakimuutosharkintaan: Valtion luopuminen lohenkalastuksen yksinoikeudesta hyödyttäisi vain vesialueiden omistajia – esimerkiksi Tornionjoen tilanne on hyvin mutkikas

Lohiregaalista luopuminen veisi valtiolta lupatuloja ja yhden keinon säännellä kalastusta.

Valtion lohiregaalista luopumisesta on valmistunut tähän asti laajin tutkimus. Kuva: Jari Vesa / Yle

Lohiregaalista luopuminen hyödyntäisi vain vesialueen omistajia, kertoo maa- ja metsätalousministeriön tuore selvitys. Lohiregaalilla tarkoitetaan valtion yksinoikeutta lohen- ja meritaimenen kalastukseen Perämerellä ja Pohjanlahteen laskevissa suurissa virroissa. Regaali on otettu käyttöön jo Ruotsin vallan aikana.

Muutos ei toisi koskien vieressä asuville kalastusoikeutta, koska oikeus siirtyisi vesialueen omistajille, kuten Fortumille.

Lohiregaalista luopuminen johtaisi siihen, että valtio menettäisi rajajokialueella lupatuloja, joita käytetään kalastusmatkailun kehitykseen sekä jokialueen tutkimukseen ja valvontaan.

Maa- ja metsätalousministeriön selvitys toteaa myös, että valtio menettäisi yhden keinon säännellä kalastusta ja lupamaksujen hinnat todennäköisesti nousisivat.

Selvityksen tarkoitus on antaa päättäjille eväitä pohtia mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita.

– Tämä on ensimmäinen kokoava selvitys. Aiemmat selvitykset ovat olleet pisteittäisiä, luonnehtii selvityksen tehnyt ministeriön luonnonvaraosaston asiantuntija Peppiina Huhtala.

Pohjoisen kalastus on vaikea kokonaisuus myös alan parissa työskenteleville

Kyseessä on erittäin monimutkainen vyyhti ja hankala kokonaisuus. Pelkästään Tornionjoen vesistöaluetta koskevia erilaisia sopimuksia, lakeja ja oikeudenpäätöksiä on lukuisia ja ne ovat osittain ristiriidassa keskenään.

– Pohjois-Suomen kalastukseen liittyvä kokonaisuus on vaikeasti hahmotettavissa myös alan parissa työskenteleville, joten valtion tulee toimia aktiivisesti asiantilan selkeyttämiseksi, jotta virheellisiin tietoihin perustuvat käsitykset alueen kalastusoikeuksista ja niiden perusteista voidaan poistaa, selvityksessä kirjoitetaan.

Selvitys käsittelee sitä, mitä valtion lohiregaalilla tarkoitetaan nykyajassa ja mitä vaikutuksia lohiregaalista luopumisella olisi esimerkiksi kalastuksen järjestämiseen rajajokialueella.

– Olemassaoleva kalastusoikeudellinen tilanne tulisikin saattaa asianosaisten tietoon ennen kuin päätöksiä oikeustilan säilyttämisestä tai muuttamisesta lohiregaalia koskien tehdään.

Erillisenä kokonaisuutenaan selvityksessä tarkastellaan Pohjois-Suomen erityisperusteisia kalastusoikeuksia, erityisesti koskitilojen kalastusoikeuksien käyttöä.

– Toisaalta useiden vesialueiden, kuten koskitilojen osalta, on edelleen riidanalaista, kuka alueen kalastusoikeuksia saa käyttää ja hallinnoida.

Selvitys löytyy tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun).

Lisää aiheesta: