1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. metsät

Vaasan päätöksestä myydä Lammassaaren metsää suojeltavaksi vaaditaan oikaisua

Oikaisuvaatimuksen tehneen kuntalaisen mielestä kaupunki menettää tuloa myymällä uusiutuvaa omaisuuttaan.

Lammassaaren metsät ovat puhuttaneet Vaasassa. Kuva: Hanna Möuts

Vaasan kaupungin päätöksestä myydä Lammassaaren metsää suojelutarkoitukseen on tehty oikaisuvaatimus. Kaupunki päätti tänä vuonna myydä 6,6 hetaaria metsäpalstaa valtiolle osaksi METSO-ohjelmaa.

Kuntalaisen tekemä oikaisuvaatimus on tehty kaupunginhallituksen heinäkuisesta päätöksestä. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen kumoamista. Kuntalaisen mielestä naapureiden mielipiteet eivät ole perusteltuja syitä estää puunkorjuuta, ja kaupunki menettää tuloa myymällä uusiutuvaa omaisuuttaan.

Lammassaaren tapaus on puhuttanut Vaasassa. Kaupunki suunnitteli aiemmin palstoilleen avohakkuita, mikä kohtasi kiivasta vastustusta saaren mökkiläisiltä.

Kaupungin suojeltava luontoa ja maisemaa

Vaasan kaupunginhallitus käsittelee oikaisuvaatimusta maanantaina. Kaupungin valmistelemassa vastineessa todetaan, ettei aluetta tarvita laajempaan yleiseen käyttöön. Lisäksi vastineen mukaan kauppahinta vastaa kohteen metsätaloudellista käypää arvoa, eikä kaupasta siten aiheudu kaupungille taloudellista tappiota. Kauppasumma on vajaat 55 000 euroa.

Vastineessa viitataan myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntoon myytävästä alueesta. Siinä todetaan muun muassa, että Vaasan kaupungin omistamat Lammassaaren palstat ovat ensiarvoisen tärkeitä METSO-ohjelman toteuttamisen kannalta.

ELY-keskus myös muistuttaa, että Luonnonsuojelulaki velvoittaa kaupunkia edistämään luonnon- ja maisemansuojelua.