Kun vauvoja syntyy vähän, neuvolatyö muuttuu – jää aikaa ratkoa vanhemmuuden ja parisuhteen paineita

Hämeenlinnassa neuvola tukee tulevaisuudessa yhä enemmän vanhemmuutta.

neuvolat
Äiti katsoo sylissään olevaa vauvaa.
Nelikuukautinen Ada osaa kääntyä vatsalleen ja on äitinsä Henna Täppisen mukaan hymyileväinen vauva.Ville Välimäki / Yle

Vastasyntyneen parkaisu on yhä harvinaisempi Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan syntyvyys laski Suomessa vuonna 2018 (siirryt toiseen palveluun) jo kahdeksannen kerran peräkkäin.

Vauvojen vähyydestä huolimatta neuvoloiden työt eivät vähene. Suomalaisen neuvolatyön kivijalka eli määräaikaistarkastukset ovat terveydenhuoltolain ja neuvotatoiminnan asetuksen (siirryt toiseen palveluun) sanelemia. Yhteiskunta, perheet ja perheiden tarpeet muuttuvat, joten neuvolatyö kaipaa päivittämistä.

– Meidän täytyy painottaa palveluissamme ja toiminnoissamme psykososiaalista tukea. Ja kysymys on myös rahasta, että miten saamme säilytettyä neuvolavakanssit, sanoo neuvolapalveluiden palvelupäällikkö Heli Haapala Hämeenlinnan kaupungilta.

Vanhemmuus voi olla suoritusta

Perheiden taloudelliset haasteet näkyvät neuvoloiden vastaantotoilla. Monia vanhempia painavat työhuolet ja nyky-yhteiskunnan suorituspaineet.

Neuvoloiden rooli on tärkeä myös monelle perheelle, jonka turvaverkot ovat hajallaan tai niitä ei ole lainkaan. Kokenut terveydenhoitaja on huomannut, että myös vanhemmuus koetaan usein suoritukseksi.

– Vanhemmat väsyvät ja se johtuu usein siitä, että työpaikalla on paineita. On suoritettava ja pärjättävä. Jos jalat eivät ole maassa, tarvitaan myös enemmän tietoa lapsen kasvusta, sanoo terveydenhoitaja Autere.

Neuvolat antavat jatkossa entistä enemmän tukea vanhemmuuteen ja parisuhteen ongelmiin, kuten seksuaalisuuden kysymyksiin.

– Kun vanhemmat voivat hyvin, myös lapset voivat paremmin, sanoo Haapala.

Neuvolaan pääsee myös illalla

Tulevaisuudessa neuvolat tarjoavat yhä enemmän ryhmätoimintaa, digitaalisia palveluita ja vastaanottoaikoja myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Palvelupäällikkö Haapalan mukaan neuvolatyön haaste on muun muassa se, miten lastenneuvololat jatkossa tekevät yhteistyötä muiden terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajien, kuten perheneuvoloiden kanssa.

Neuvolatyö on perinteisesti tasapuolista ja neuvolat ovat aina tarjonneet kaikille samat palvelut. Määräaikaistarkastuksia on jatkossakin, mutta neuvonnan luonne muuttuu kohdennetuksi.

– Neuvolan väen on tunnistettava asiakkaidensa tarpeet. Osa asiakkaista ei edes kaipaa peruspalveluiden lisäksi muuta toimintaa, kun taas osa asiakkaista tarvitsee erityistukea, sanoo Haapala.

Lastensuojeluilmoitusten määrä (siirryt toiseen palveluun) on ollut koko valtakunnassa viime vuosina kasvussa ja neuvoloiden toivotaan pystyvän tukemaan perheitä entistä vankemmin jo ongelmien alkuvaiheessa.

Puheeksi ottamisen taito tärkeää koulutuksessa

Myös alan koulutuksessa varaudutaan neuvolatyön muutokseen. Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori Tuula Kolari sanoo, että terveydenhoitajan työ on ennen kaikkea vuorovaikutusammatti.

– Koulutuksessa tullaan painottamaan entistä enemmän puheeksi ottamisen taitoa, sanoo Kolari.

Tulevien neuvolatätien ja -setien on tunnistettava perheiden ongelmat. Neuvolassa töitä tekevän on uskallettava tarttua kipeisiinkin aiheisiin ja pyrkiä ehkäisemään ennalta perheen ongelmia.

Neljä vuotta kestävän koulutuksen aikana on useita harjoittelujaksoja. Lisäksi neuvolatyön arkea harjoitellaan simulaatiotilanteilla, joissa mukana on oikeita, erilaisia perheitä.

– Harjoittelemme myös menetelmiä, miten ottaa puheeksi silloin, kun perheellä on monimuotoisia haasteita, kuten mielenterveys- tai päihdeongelmia, perheväkivaltaa tai taloudellisia huolia.

Tuula Kolarin mukaan myös ennakoivaan kotikäyntityöhön opastetaan jo koulutuksessa aikaisempaa enemmän.

Neuvoloiden luottamuksellisuus kerää kiitosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiakaspalautekyselyn (siirryt toiseen palveluun) perusteella neuvoloiden asiakkaat ovat tyytyväisiä suomalaisiin neuvolapalveluihin. Erityisen tyytyväisiä perheet ovat olleet terveydenhoitajien työhön neuvoloissa.

Perheet kokevat myös, että neuvoloissa asiointi on luottamuksellista. Hyvänä kehityksenä on noussut esiin se, että isät kokevat tulleensa aikaisempaa paremmin huomioiduiksi tasavertaisena vanhempana ja kertovat, että heitä oli aidosti kuunneltu.

Neuvolaväen korviin viestit asiakkaiden tyytyväisyydesta kantautuvat mutkan kautta.

– Jotkut asiakkaat ovat tosi iloisia, että he ovat saaneet käydä neuvolassa ja sanovat sen ihan suoraan. Mutta useimmiten sen kuulee vasta jotain muuta kautta, sanoo terveydenhoitaja Elina Autere.

Lue myös:

https://yle.fi/uutiset/3-11076440