1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. liikunta

Tutkimus: Kielteisesti ajattelevat miehet liikkuvat vähemmän, mutta katsovat enemmän urheilua

Synnynnäinen tapa reagoida ärsykkeisiin näkyy aikuisiän liikuntamäärissä.

liikunta
Lenkkeily, lenkkipolku, lenkkeilevä ihminen, lumi
Herkästi ympäristön yksityiskohtia havaitseva mies päätyy vapaa-ajalla luontoon useammin kuin mies, jonka havaintoherkkyys on vähäisempi.Derrick Frilund / Yle

Liikunnallinen aktiivisuus näyttäisi uuden tutkimuksen mukaan olevan osittain synnynnäistä. Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus kertoo, että herkkyys aisti- ja tunnekokemuksille on sekä naisilla että miehillä yhteydessä runsaampaan liikkumiseen.

Alttius kielteisille tunteille, kuten esimerkiksi turhautumiselle taas saa liikkumaan vähemmän – mutta tulos koskee vain miehiä.

Tutkimuksen mukaan naiset, jotka havaitsevat herkästi erilaisia ympäristön yksityiskohtia ja niiden vaikutukset tunteisiinsa liikkuvat vapaa-ajalla useammin kuin sellaiset, joilla herkkyys on vähäisempi.

Miesten kohdalla herkkyys ympäristölle oli yhteydessä runsaampaan kuormittavaan liikuntaan ja luonnossa liikkumiseen. Kielteiset tunteet miehillä taas yhdistyivät vähäisempään liikuntaan ja runsaampaan penkkiurheiluun.

Tutkijoiden mukaan taustalla on yksilön synnynnäinen ominaisuus, temperamentti. Se on melko pysyvä reagointi- ja käyttäytymistapojen kokonaisuus, joka tulee esiin esimerkiksi siinä, miten aistiärsykkeet vaikuttavat mielialaan.

Ympäristö ja kasvatus muokkaavat sitä, miten temperamentti ilmenee. Tuloksena on persoonallisuus, joka puolestaan on yksi keskeisistä liikunnan määrää ohjaavista tekijöistä.

Tutkijoiden mukaan oman reagointityylin tunnistaminen voi auttaa löytämään itselle sopivan liikkumisen tavan ja tahdin.

Tutkimus perustuu aineistoon, joka Jyväskylässä on saatu seuraamalla samoja henkilöitä aina vuodesta 1968 saakka. Koehenkilöitä on yli kolmesataa Tutkimuksessa käytettiin seurannan kahta viimeisintä tiedonkeruun vaihetta, joiden aikana tutkittavat olivat 42- ja 50-vuotiaita.

Tutkimus Associations of temperament and personality traits with frequency of physical activity in adulthood (siirryt toiseen palveluun) (ScienceDirect) julkaistaan Journal of Research in Personality -lehdessä ensi vuonna, mutta verkossa artikkeli on jo saatavilla.

Lue seuraavaksi