Pohjois-Karjala on sitoutumassa tiukkaan päästövähennystavoitteeseen – Ympäristöministeri luottaa Itä-Suomen metsiin ja maalampöön

Pohjois-Karjalassa käynnistettiin uuden ilmasto- ja energiaohjelman laatiminen.

ilmasto
Krista Mikkonen
Ministeri Mikkosen mukaan Pohjois-Karjalassa on tehty jo aiemmin hyvää työtä ilmaston eteen. Heikki Haapalainen / Yle

Pohjois-Karjalan ilmastotavoitteet tulevat todennäköisesti koventumaan, sillä maakuntaliitto aikoo hakea Pohjois-Karjalalle HINKU-statusta Suomen ympäristökeskukselta (siirryt toiseen palveluun). (SYK)

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessa mukana olevien yhdeksän kunnan pitäisi vähentää päästöjään 80 prosenttia vuoden 2007 tasota vuoteen 2030 mennessä.

Se on kovempi tavoite kuin hallituksen Suomi hiilineutraaliksi vuonna 2035-tavoite.

Samalla maakuntaliitto aloitti Pohjois-Karjalan uuden ilmasto- ja energiaohjelman suunnittelun kestävän kasvun foorumi -nimisessä tapahtumassa.

Tapahtumassa pohdittiin esimerkiksi kiertotaloutta ja puurakentamista keinoina vähentää päästöjä.

Ministeri luottaa maalämpöön ja Itä-Suomen mittaviin metsiin

Tapahtumassa puhunut ympäristö- ja ilmastoministeri KristaMikkonen (vihr.) painotti, että Suomen alueet ovat erilaisia, joten myös keinot päästöjen vähentämiseksi on oltava erilaiset.

Pitkien välimatkojen Itä-Suomessa esimerkiksi joukkoliikenne ei ole yhtä toimiva keino kuin isoissa kaupungeissa.

Toisaalta Mikkosen mukaan Itä-Suomessa on paljon muita keinoja, joita voidaan hyödyntää.

– Esimerkiksi lämmityksessä maalämmön käyttö on hyvä ratkaisu, koska täällä on usein laajoja pihamaita, johon putkistoa voidaan asentaa, hän sanoi.

Mikkosen mukaan myös Itä-Suomen laajat metsät ovat tärkeitä hiilinieluja, joiden avulla päästöjä voidaan kompensoida.

– Voimme huolehtia, että metsänkäyttö on sellaista joka auttaa hiilivarastoja säilymään maaperässä, hän sanoi.

Mikkosen mukaan tärkein toimi koko maassa on kuitenkin päästöjen vähentäminen.

Sähköautoista uutta virtaa taisteluun päästöjä vastaan?

Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma aiotaan päivittää uuteen uskoon ensi vuoden aikana. Edellinen ohjelma on jo vuodelta 2011. Tänä aikana ilmastokysymykset ovat nousseet politiikan keskiöön kaikilla yhteiskunnan tasoilla.

Jotain on Pohjois-Karjalassa kuitenkin saatu aikaan.

– Olemme aiemmin tavoitelleet öljyvapaata Pohjois-Karjalaa, ja olemme onnistuneet aika hyvin siinä. Jonkin verran on vielä tehtävää, sillä julkisista rakennuksista ja yleisesti energiankäytöstä noin kolme prosenttia on öljykäyttöisiä, sanoi Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja RistoPoutiainen.

Pohjois-Karjalassa yli 50 prosenttia päästöistä syntyy liikenteestä ja maataloudesta. Näihin osa-alueisiin kuntien ei ole aina helppo puuttua. Kestävän kasvun foorumissa yhdeksi keinoksi nostettiin sähköautot ja niiden latauspisteiden lisääminen maakuntaan. Pohjois-Karjalassa on tällä hetkellä Suomen toiseksi vähiten latauspisteitä.

– Niitäkin mietitään, mutta täytyy muistaa, että biokaasuauto on se väline, jota meidän tyyppisellä alueella voisi olla myös mahdollista käyttää, Poutiainen pohti.

Ilmasto- ja energiaohjelman päivitys jatkuu keväällä. Maakuntaliitto aikooa myös avata hakuun ensimmäistä kertaa metsä- ja ilmastoasiantuntijan toimen.