Vammaisille henkilöille asumispalveluja tarjoava Validia Asumispalvelut ei löydä riittävästi hoitajia

Pirkanmaalla Validialla on seitsemän asuintaloa Tampereella ja yksi Kangasalla.

asuminen
Validia-talo Hervannassa
Validian talo Hervannassa Tampereella.Antti Eintola / Yle

Vammaispalveluja tuottava Validia Asuminen etsii edelleen ratkaisua hoitajien puutteeseen.

Edes vuokratyövoiman välittäjät eivät aina ole pystyneet vastaamaan Validia Asumisen kysyntään.

Helsingin Sanomat kirjoitti tämän kuun alkupuolella, että Valvira ja aluehallintovirasto aloittivat poikkeuksellisen laajan tarkastusoperaation Validia Asumisesta.

Viranomaiset epäilevät potilasturvallisuuden vaarantuneen.

Pirkanmaalla ei ole tehty tähän operaatioon liittyviä tarkastuksia, mutta tavallisia valvontakäyntejä viranomaiset tekevät myös Pirkanmaalla.

Pirkanmaalla Validialla on seitsemän asuintaloa Tampereella ja yksi Kangasalla.