1. yle.fi
  2. Uutiset

Talvivaaran eteläpuolisten järvien sulfaattipitoisuudet laskeneet lähelle normaalitasoa

Kaivosvesiä ei ole johdettu etelään päin yli kolmeen vuoteen.

Sonkajärvi
Laakajärven rantaa.
Laakajärven rantaa marraskuussa 2012.Pertti Huotari / Yle

Talvivaaran eteläpuolisen alueen järvien palautuminen kaivoksen jätevesipäästöistä on edistynyt hyvin. Sonkajärvellä sijaitsevan Laakajärven keskiosan tila on palautunut Pohjois-Savon ely-keskuksen mukaan lähelle luonnontilaa.

Laakajärven keskiosassa olevan syvänteen sulfaattipitoisuudet ovat runsaat kahdeksan milligrammaa litrassa, kun ne enimmillään olivat 200 milligrammaa litrassa. Laakajärven pohjoisosassa pohjan lähellä sulfaattia on silti vielä mitattu 50 milligrammaa litrassa.

Kiltuanjärven alapuolella Nurmijoessa sulfaattipitoisuus on laskenut kolmeen milligrammaan litraa kohti. Enimmillään lukema oli 40 milligrammaa litrassa.

Suomen järvivesien sulfaattipitoisuus vaihtelee normaalisti kahdesta kymmeneen milligrammaan litrassa.

Talvivaarasta tulleista vesistä kertyi järviin sulfaattia, jolloin syvänteisiin kertyi suolapitoista vettä. Kuormitus Vuoksen vesistöön päin alkoi vähentyä vuodesta 2015 alkaen.

Talvivaaran eli nykyisen Terrafamen alueelta ei ole johdettu jätevesiä Pohjois-Savon suuntaan vuoden 2016 toukokuun poikkeusjuoksutusten jälkeen.

Lue seuraavaksi