Valtuustoaloite: metsästäjätutkinto yläkoulun valinnaisaineeksi Lopella

Aloitteen mukaan tutkinnon tarjoaminen peruskoulussa voisi lisätä nuorten kiinnostusta metsästystä ja eräharrastusta kohtaan.

metsästys
Metsästäjän kauluksessa radiopuhelimen tangetti
Toiveissa on, että kurssi olisi opetusvalikoimassa jo ensi syksynä.Mikko Savolainen / Yle

Lopella selvitetään metsästäjätutkinnon lisäämistä osaksi yläkoulun valinnaisainevalikoimaa. Valtuustoaloitteen mukaan metsästäjätutkinto tulisi lisätä 8. luokalla vapaaehtoiseksi oppiaineeksi ja oppilas voisi siten suorittaa tutkinnon maksutta. Tutkinnosta koituvista kuluista vastaisi Lopen kunta.

Valtuustoaloitteen tekijän Heli Lehtilän mukaan tutkinnon tarjoaminen peruskoulussa voisi lisätä nuorten kiinnostusta metsästystä ja eräharrastusta kohtaan. Se saattaisi myös madaltaa kynnystä nuorten ja metsästysseurojen välillä.

– Lopella on paljon metsästysseuroja, joiden toimintaan kaivattaisiin mukaan nuorta polvea. Lisäksi Lopella on peuroja kuin citykaneja Helsingissä, joten innokkaita metsästäjiä tarvittaisiin enemmän.

Lehtilän toiveissa on, että kurssi olisi opetusvalikoimassa jo ensi syksynä. Lehtilä ei myöskään näe estettä kurssin järjestämiselle.

– Esimerkiksi Keski-Uudellamaalla vastaavia opintokokonaisuuksia on järjestetty onnistuneesti toisen asteen oppilaitoksissa. Miksi ei siis lopellakin.

Syksyn 2019 aikana aloitteita metsästäjätutkinnon lisäämisestä yläkoulun valinnaisainevalikoimaan on tehty muun muassa Rovaniemellä.

Lopella aloitteen allekirjoitti 21 valtuutettua 27:stä.

Lopen yläkoulun ja lukion rehtori näyttää aloitteelle vihreää valoa

Lopen yläkoulun ja lukion rehtori Vilho Ylönen kertoo, että metsästäjätutkinnon ottaminen opetusvalikoimaan olisi hyvä asia.

– Meillä on Lopella paljon metsää ja muutenkin olemme maaseutuvaltainen ja riistarikas kunta. Suhtaudun tällaiseen aloitteeseen positiivisesti.

Ylösen mukaan oppilaiden kiinnostusta mahdolliseen valinnaiskurssiin ei vielä ole selvitetty, mutta kurssi voidaan järjestää, jos ilmoittautujia on kymmenkunta.

Myöskään kurssin käytännön järjestelyistä tai hinnasta ei vielä ole tietoa.

– Vertailun vuoksi voi sanoa, että yhden valinnaisainekurssin hinta kaikkineen on yleensä noin 2000 euroa. Kuluja saataisiin tietysti alaspäin, mikäli esimerkiksi osa metsästäjätutkinnon opetuksesta voitaisiin järjestää opettajien voimin, kertoo Ylönen.

Myös Lehtilä kertoo, että tarkoitus on selvittää, voisiko metsästäjätutkinnon opetusta järjestää esimerkiksi opettajakunnan, paikallisten metsästysseurojen ja riistanhoitoyhdistyksen yhteistyönä.

– Ainakin ne metsästysseurojen aktiivijäsenet, joiden kanssa olen keskustellut, ovat olleet asiasta innoissaan. Toivotaan, että myös seurojen nokkamiehet innostuvat samalla tavalla.

Lopen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Juha Kortesalmi kertoo, että yhdistykseen ei vielä ole oltu aloitteen tiimoilta yhteydessä. Kortesalmi kuitenkin korostaa, että metsästäjätutkinnon kouluttajan tulee olla nimenomaan Lopen riistanhoitoyhdistyksen valtuuttama ja Lopella järjestettävä koulutus tulee järjestää yhdistyksen kautta.