Kaskisten selvitys kalankasvatuksesta pääsemässä käyntiin

Maalla toimiva kiertovesilaitos kasvattaisi kalanpoikasia, jotka siirrettäisiin lopulta kala-altaisiin merelle.

Kalanviljely
Finnforell Oy:n kalanviljelylaitos Varkaudessa.
Kiertovesilaitokset mahdollistavat kalanviljelyn maalla.Antti Karhunen / Yle

Kaskinen on saamassa rahoituksen kalankasvatusselvitykseensä. Kaupunki aikoo palkata konsultin selvittämään edellytyksiä kiertovesilaitoksen perustamiselle. Maalla toimiva laitos kasvattaisi kalanpoikasia, jotka siirrettäisiin lopulta kala-altaisiin merelle. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa muun muassa laitoksen kannattavuutta, rahoitusta ja toimintamallia.

Pohjanmaan rannikon kalatalouden toimintaryhmä näyttää vihreää valoa 30 000 euron selvitysrahalle. Rahoitus vaatii Ely-keskuksen hyväksynnän, jonka jälkeen Kaskinen voi aloittaa hankkeen omalta osaltaan. Kaskisten elinkeinoasiamies Johanna Peltoniemi odottaa, että alkuun päästään alkuvuodesta.

Kaskisissa on toivottu, että kiertovesilaitos toisi kaupunkiin myös merellä toimivia kalankasvatusaltaita. Useampi yrittäjä on ollut kiinnostunut perustamaan kala-altaita Kaskisten edustan merialueelle. Sitä on kuitenkin hankaloittanut ympäristökeskuksen lausunto, jonka mukaan Kaskisten merialueen tila on heikentynyt.

Kaskinen haluaakin konsultin selvittävän myös, voiko kalanpoikasia tarvittaessa siirtää kiertovesilaitoksesta kala-altaisiin muualle kuin Kaskisiin ja kuinka kauas kalanpoikasia voisi kuljettaa.