Tiukempi ilmastopolitiikka ja naisten aseman vahvistaminen – Yle kysyi suomalaismepeiltä, mitä he odottavat uudelta komissiolta

EU-parlamentti hyväksyy komission keskiviikkona. Suomalaismepeistä perussuomalaisten ja vasemmistoliiton edustajat äänestävät vastaan, vihreät jättävät äänestämättä.

Euroopan parlamentti kokoontuu hyväksymään uuden komission keskiviikkona. Kuva: Patrick Seeger / EPA

STRASBOURG Euroopan parlamentti pääsee vihdoin aloittamaan toden teolla työnsä, kun se hyväksyy tänään keskiviikkona Ursula von der Leyenin komission.

Komissio aloittaa työt sunnuntaina 1. joulukuuta kuukauden myöhässä. Myöhästyminen johtuu siitä, että parlamentti hylkäsi Ranskan, Unkarin ja Romanian ensimmäiset komissaariehdokkaat.

Parlamentin asennoitumiseen komission valinnassa on taustalla vaikuttanut myös se, että jäsenmaat hylkäsivät kärkiehdokasmenettelyn komission puheenjohtajavalinnassa. Se on jättänyt näkyvän särön EU:n parlamentin, komission ja Eurooppa-neuvoston väleihin.

Vasemmistoliiton Silvia Modigin mielestä uuden komission ilmastopolitiikka ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Suomalaismepeistä Silvia Modig (vas.) äänestää komissiota vastaan suurimmaksi osaksi siksi, että komission ilmastopolitiikka ei ole riittävän kunnianhimoinen. Häntä kaihertaa myös epäonnistunut puheenjohtajavalinta.

EU:n ilmastopolitiikka on aloittavan komission keihäänkärki ja unionin suurimpia haasteita seuraavalla viisivuotiskaudella. Modig arvostelee von der Leyenin Green deal _-_aloitetta liian löperöksi.

– Mitään lupauksia siitä, että me tekisimme päätöksiä, jotka pitävät meidät kiinni Pariisin sopimuksessa, ei ole. Edes päästövähennystavoitetta vuodelle 2030 ei luvata nostaa tieteen suosittelemalle tasolle. 55 prosentin vähennystavoite on aivan minimi, sanoo Modig.

Myös perussuomalaiset äänestävät komissiota vastaan. Europarlamentaarikko Laura Huhtasaaren (ps.) mukaan uusi komissio on EU-integraatiomyönteinen.

Kokoomuksen Henna Virkkunen kannattaa komission tavoitteita naisten aseman vahvistamiseksi. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Kokoomuksen leirissä von der Leyenin asettamia poliittisia tavoitteita sen sijaan pidetään hyvinä. Entinen kuntaministeri ja europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok.) iloitsee erityisesti siitä, että komissio aikoo vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla.

– Ohjelmassa on linjauksia siitä, että palkkojen avoimuutta lisätään ja vanhempainvapaata tasataan äitien ja isien kesken. Jos naisten osuus yritysten hallituksissa ei parane, von der Leyen on valmis tuomaan tästä lainsäädännön.

Kilpailukyvyn parantaminen on yksi Euroopan suurista haasteista. Naisten palkka on 16 prosenttia miesten palkaa alempi ja eläkkeet peräti 40 prosenttia heikommat.

Yksi syy tähän on Virkkusen mukaan juuri vanhempainvapaajärjestelmä, joka pitää naiset työmarkkinoiden ulkopuolella. Euroopan taloudelle menetys on Virkkusen mukaan EU-tasolla 300 miljardia euroa.

Komissio äänestetään läpi ilman vihreitä

Kevään parlamenttivaalien jäljiltä europarlamentti on entistä pirstaleisempi ja siten myös riitaisampi. Sekä keskustaoikeisto että keskustavasemmisto heikkenivät vaaleissa niin paljon, että tukea lainsäädännössä on haettava sekä liberaalilta Renew Europe -ryhmältä että vihreiltä.

Ensimmäinen riita on jo valmis, sillä kun parlamentti keskiviikkona äänestää komission hyväksymisestä, vihreät äänestävät tyhjää.

Päätös on herättänyt närää. Virkamieskunnasta sanotaan, että vihreisiin ei voi luottaa.

Eero Heinäluoma ei ymmärrä tyhjän äänestämistä. Kuva: Marja Väänänen / Yle

Eero Heinäluoma (sd.) sanoo olevansa yllättynyt.

– Meillä Suomessa ei tyhjää äänestämistä arvosteta, sanoo Heinäluoma

Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) puolustaa ryhmänsä kantaa.

Ilmastopolitiikka on koko Euroopan tulevaisuusponnistus, ja vihreät vaativat komissiolta enemmän toimia. Sen lisäksi vihreät pitävät Unkarin laajentumiskomissaaria ja kreikkalaiskomissaarin eurooppalaisen elämäntavan suojeluun keskittyvää tehtävää kyseenalaisena.

– Suunta on oikea, mutta konkreettiset esitykset ovat vielä hämärän peitossa. Haluamme sanoa, että enemmän pitää tehdä, jotta vihreiden tukea voi jatkossa saada, sanoo Niinistö.

Ensimmäistä lakiesitystä ilmastotoimista von der Leyenilta odotetaan joulukuun puolivälissä, ennen EU-huippukokousta.

Riitaa institutioiden välillä ja parlamentin sisällä

Nils Torvalds (r.) toimii liberaaliryhmän koordinaattorina ympäristövaliokunnassa. Hän tunnustaa, että ryhmässä on aiempaa enemmän poliittisista ristivetoa ja eriäviä näkemyksiä.

– Meiltä edellytetään nyt parempaa kykyä rakentaa kompromisseja, sanoo Torvalds.

RKP:n Nils Torvalds peräänkuuluttaa kompromissikykyä. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Kompromissikykyä vaaditaan kaikilta, jos EU aikoo suoriutua seuraavien vuosien haasteista.

Ilmastotalkoiden lisäksi on sovittava vuosien 2021–2027 budjetista. Parlamentti, komissio ja jäsenvaltiot ovat täysin eri linjoilla budjetin suuruudesta, eikä Suomi puheenjohtajamaana enää usko, että asiasta saadaan poliittista sopua Suomen kaudella.

Jäsenmaista nettomaksajat ovat vastakkain nettosaajien kanssa, parlamentti on vastakkain jäsenmaiden ja komission kanssa ja komissio taiteilee jäsenmaiden ja parlamentin välimaastossa.

Parlamentti haluaa kasvattaa budjettia oleellisesti ja ohjata varoja uusiin tarpeisiin, kuten turvallisuuteen, digitalisaatioon, koulutukseen ja innovaatioihin. Jäsenmaat haluavat turvata maatalouteen ja alueille kohdennetut varat.

Suomen tukema komission aloite oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisen sitomisesta EU-rahoitukseen on vastatuulessa, vaikka se parlamentissa on mennyt läpi.