Kirkkoherranvirastojen palvelut supistuvat monin paikoin Kanta-Hämeessä

Muun muassa virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden ja avioliittojen rekisteröiminen tapahtuu vuoden 2020 alusta lähtien Tampereella.

seurakunnat
Kuvassa Kokkolan Kirkkoherranviraston kyltti.
Aluekeskusrekisteriin liittyminen vaikuttaa paikoin myös kirkkoherranvirastojen aukioloihin.YLE / Tuuli Kuismin

Kirkkoherranvirastojen palvelut supistuvat vuoden 2020 vaihteessa. Kirkkohallituksen vuonna 2015 tekemän linjauksen mukaan kirkonkirjojen pito on siirrettävä alueellisiin keskusrekistereihin vuoteen 2022 mennessä.

Kanta-Hämeessä muutos tarkoittaa sitä, että virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, avioliiton esteiden tutkinta sekä kasteiden, avioliittojen, kirkosta eroamisten ja kirkkoon liittymisten rekisteröiminen tapahtuu jatkossa Tampereella. Asioiden hoitaminen ei kuitenkaan vaadi matkustusta Tampereelle, sillä asiointi hoituu myös verkossa, sähköpostilla tai puhelimella.

Vuoden 2020 alussa Tampereen aluekeskusrekisteriin liittyvät Kanta-Hämeestä Hattulan, Hämeenlinna-Vanajan, Janakkalan ja Kalvolan seurakunnat. Edeltävien lisäksi kirkonkirjoja Tampereella pitävät jo Hausjärven, Humppilan, Lopen, Tammelan ja Ypäjän seurakunnat.

Hämeenlinnan seurakuntayhtymään kuuluvat Hauhon ja Lammin seurakunnat eivät vielä liity aluekeskusrekisteriin.

Vuonna 2019 perustettu Tampereen aluerekisterikeskus hoitaa tällä hetkellä Tampereen seurakuntien ja neljän lähialueen seurakunnan väestökirjanpidon. Vuoden 2020 alussa mukaan liittyy 11 seurakuntaa, jolloin yhteinen aluekeskusrekisteri palvelee yhteensä noin 270 000 seurakuntalaista.

Taustalla ajatus tasapuolistaa seurakuntalaisten palveluja

Aluekeskusrekisterien ajatuksena on tasapuolistaa seurakuntalaisten palvelua, sillä monet pienien seurakuntien kirkkoherranvirastot ovat olleet auki vain muutaman tunnin viikossa. Tampereen aluekeskusrekisteri palvelee jäseniä joka arkipäivä kello 9–15.

Sen sijaan kirkkoherranvirastojen aukioloihin ja rooleihin on luvassa joitakin muutoksia.

Hämeenlinna-Vanajassa koetaan suurin muutos, sillä Rauhankadulla sijaitsevan kirkkoherranviraston nimi muuttuu Palvelutoimistoksi ja sen aukioloajat supistuvat. Virkatodistus- ja sukuselvitysasioihin liittyvää neuvontaa ja opastusta hoidetaan jatkossa arkisin kello 13–15. Tilavarauksiin, kaste-, vihki- ja hautausasioiden järjestelyihin muutos ei vaikuta.

–Palvelutoimisto mielestämme kuvaa paremmin sitä toimintaa ja palvelua, mitä meiltä jatkossa saa. Koemme sen modernimmaksi ja selkeämmäksi, kun kirkkoherranviraston perustehtävät siirtyvät Tampereelle, toteaa Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan hallintokappalainen Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio.

Myös Hattulassa ja Kalvolassa perusteena on seurakuntalaisten palvelun turvaaminen.

–Meillä on pieni työyhteisö, jossa esimerkiksi väestökirjanpitoon liittyvien tehtävien osaamista on vain yhdellä henkilöllä. Kun liittyminen olisi joka tapauksessa kahden vuoden päästä, katsoimme seurakunnan kannalta tämän järjestelyn palvelevan meitä parhaiten, perustelee Hattulan kirkkoherra Virpi Järvinen.

Hattulan ja Kalvolan seurakuntien kirkkoherranvirastot sekä Janakkalan seurakuntatoimisto jatkavat toistaiseksi entisin aukioloajoin.

Muutoksella ei suuria vaikutuksia seurakuntien henkilöstömääriin

Janakkalan seurakunnassa muutos on johtanut yhden työntekijän vähentämiseen. Hattulassa toimistosihteerin työtehtävät muuttuvat, mutta irtisanomisilta on vältytty. Myös Kalvolan seurakunnassa jatketaan samalla työntekijäresurssilla kevään 2020 ajan.

Henkilökunnan eläköityminen ja sitä myötä osaamisen katoaminen on ollut monen seurakunnan kohdalla syy aluekeskusrekisteriin liittymiseen jo tässä vaiheessa.

–Hämeenlinna-Vanajassa työntekijämäärä vähenee luonnollisen poistuman kautta ja työtehtävien uudelleenjärjestelyillä. Ketään ei ole tämän takia irtisanottu, mutta määräaikaisia työsuhteita ei pystytä jatkamaan, toteaa Kevätsalo-Vuorio.

Myös Janakkalassa henkilöstöjärjestelyt hoituvat eläkkeelle siirtymisten kautta.

–Seurakuntatoimistomme henkilöstö on siirtymässä eläkkeelle lähitulevaisuudessa. Aluekeskusrekisteriin liittymisen avulla pyrimme takaamaan ammattitaitoisen palvelun jatkumisen seurakuntalaisille, kertoo kirkkoherra Pekka Riikonen.