Lapista löytyy jo massaturismin esimerkki, mutta koko Lapista ei haluta Leviä – nyt kaupitellaan lumettoman ajan lomia

Kasvun rajat löytyvät esimerkiksi kuuntelemalla alueen asukkaita ja matkailijoita.

matkailu
Aavasaksan huippu
Lapin matkailijavirran toivotaan tulevaisuudessa soljuvan nykyistä tasaisemmin ympäri vuoden ja ympäri maakunnan. Kuva Ylitornion Aavasaksan huipulta Tornionlaaksoon. Antti Ullakko / Yle

Lapin yliopiston professori ja matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin johtaja Antti Honkaselle "massaturismi" on lähes kirosana. Hänen mielestään Kittilän Levi käy jo massaturismin esimerkiksi, jota voi verrata vaikka Etelä-Euroopan rantakohteisiin.

– Emme varmasti halua muuttaa koko Lappia Levin kaltaiseksi.

Honkasen mielestä Lappiin kyllä mahtuu voimakkaasti keskittynyttä matkailua Levin tapaan. Levillä on jo infrastruktuuri pitkälti valmiina, mutta kun sinne rakennetaan lisää, tullaan kysymykseen, kuinka paljon alue voi laajentua. Kysymys on kaikkinensa valinnoista.

– Nythän me tavallaan uhraamme yhden alueen tällaiselle voimakkaalle turismille ja jonkin toisen alueen jätämme sitten rauhaan. Sehän näissä yleensä ideana on.

Lapin imago perustuu pitkälti kuvaan puhtaasta luontokohteesta. Kuinka pitkään Lapin matkailu voi kasvaa ilman, että tuo imago vaarantuu?

– Kaikella kasvulla on rajansa, mutta tarkkoja määrällisiä rajoja on hyvin vaikea antaa.

Honkasen mielestä oleellista on tarkkailla, millaisia seurauksia päätöksillä ja investoinneilla on. Ratkaisujen pohjaksi tarvitaan runsaasti monipuolista tietoa, jotta hahmotetaan päätösten seuraukset. Politiikassa sitten yhteensovitetaan eri intressiryhmien erilaiset toiveet, tarpeet ja tavoitteet, Honkanen toteaa.

– Tällä hetkellä emme välttämättä osaa harkita asioita kaikilta puolilta.

Asukkaita ja matkailijoita kannattaa kuunnella

Vihreiden varapuheenjohtaja Riikka Karppisen mielestä kasvua pitää pohtia sekä määrällisesti että imagon kannalta. Massaturismin suuntaan ei hänenkään mielestä pidä mennä. Hän löytää kasvun rajojen lähestymisestä selvän signaalin, jota kannattaa kuunnella herkällä korvalla.

– Rajat alkavat tulla vastaan, jos matkailijoilta tai alueen asukkailta kantautuu viestejä ongelmakohdista, Karppinen sanoo.

Ongelmat voivat liittyä ympäristöön tai paikalliseen elämään.

– Rajoja koetellaan, jos matkailu alkaa haitata paikallisten ihmisten oikeuksia ja perusperiaatteita.

Myös matkailun erilaisia muotoja eri puolilla maakuntaa pitäisi Karppisen mielestä tuoda esille nykyistä voimakkaammin.

Tulevaa kasvua haetaan keväästä, kesästä ja syksystä

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäisen mielestä yksi keino pitää tilanne hallinnassa on tasoittaa matkailijavirtaa ympärivuotiseksi. Kasvu on viime ajat kohdistunut voimakkaasti talvikauteen, joten talven pääsesongin markkinointia ei kannata lisätä, vaan paukut käytetään nyt muuhun.

– Tavoitteena on tuplata majoitusvuorokausien määrä kesäkuukausina. Vasta kun kesän kasvu saadaan kuntoon, mietitään uudestaan talvea.

Samalla linjalla on myös Lapin liitossa valmisteltu matkailustrategia, kertoo projektipäällikkö Kristian Sievers.

– Lähivuosien tavoitteena on roima kasvu lumettomaan aikaan.

Myös turistit on saatava mukaan kestävään kehitykseen

Sieversin mukaan Lapissa haetaan nimenomaan viisasta kasvua. Strategiapuheissa korostuvat sanat suunnitelmallisuus, vastuullisuus sekä monipuoliset tiedot hallitun kasvun varmistamiseksi.

Strategian jalkauttaminen on sitten päivittäistä työtä ja päivittäisiä ratkaisuja yrityksissä.

– Ympäristön huomioon ottaminen voi käytännössä olla vaikka huskykoirien jätösten kompostointia, kelkkahaalareiden pesuaineiden mikromuovittomuus ja reittien suunnittelua järkevästi, esimerkiksi polttoaineita säästäen, Sievers nostaa ruohonjuuritason esimerkkejä.

Kestävän kasvun tavoitteisiin on Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäisen mukaan sitouduttu ympäri Lappia jo vahvasti. Yhteistyö on tiivistynyt ja vuoropuhelu paikallisten asukkaiden kanssa on vilkastunut. Tärkeää on pitää huoli siitä, että viesti kestävästä matkailusta ja täkäläisistä toimintatavoista kulkee myös matkailijoille ja Lapissa operoiville yrityksille.

– On järjestettävä neuvontaa ja huolehdittava siitä, että tänne tulevat tietävät, millainen toimintakenttä Lappi on.

Yle Lapin Areena-lähetyksessä keskiviikkona keskusteltiin matkailun vaikutuksista ja kasvun rajoista – katso keskustelu täältä.

Lue myös:

Lapin matkailun hiilijalanjälki on tutkimatta – tarvitseeko herkkä luonto turismiin rajat?

Kaupungistuminen ja ilmastonmuutos ovat megatrendejä, mutta miten ne vaikuttavat Lapin matkailuun? Nämä 4 ilmiötä näkyvät tulevaisuudessa