Hyppää sisältöön

Lukiolaiset pitävät opiskeluaan merkityksellisenä, mutta iso osa kokee lukio-opinnot henkisesti raskaiksi

Joka neljännen lukiolaisen mukaan oppimateriaalien hankkiminen on ollut perheelle taloudellisesti vaikeaa.

Lukiolaisbarometrin mukaan 40 prosenttia lukiolaisista kokee opiskelun henkisesti raskaaksi. Kuva: Heli Sorjonen / Yle

Suuri osa lukiolaisista pitää opiskeluaan merkityksellisenä. Oman lukion opetukseen ollaan enimmäkseen tyytyväisiä.

Sen sijaan innostusta opiskelua kohtaan kokee Lukiolaisbarometrin (siirryt toiseen palveluun) mukaan selvästi harvempi.

– On huolestuttavaa, mikäli lukioissa vallitsee pärjäämisen kulttuuri, missä lukiolaiset kokevat että heidän pitää vain jatkaa tekemistä, vaikka he tarvitsisivat tukea ja apua opintoihin ja työmäärästä selviämiseen, pohtii tutkija Kiira Sarasjärvi Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksesta.

Lukiolaisille esitettiin esimerkiksi väittämä "kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan". Vain viidesosa vastaajista oli samaa mieltä ja lähes puolet eri mieltä. Opiskelu tuntuu myös vievän paljon energiaa.

40 prosenttia kokee opiskelun henkisesti raskaaksi

Lukiolaisbarometrin vastaajista 40 prosenttia kokee, että opiskelu on henkisesti raskasta. Tytöt kokevat näin poikia useammin. Joka viides lukiolaisista on sitä mieltä, että tarvitsisi lisää tukea opiskeluun.

Lukiolaisten kuormittuneisuus on puhuttanut aiemminkin:

Omaa opiskelua hidastavat lukiolaisten mielestä kaikkein eniten oma opiskeluasenne, uupumus sekä opintoihin liittyvä työmäärä. Valtaosa kyselyn vastaajista on kuitenkin tyytyväisiä omien opintojensa etenemiseen.

Itsenäiseen opiskeluun käytetty aika vaihtelee lukiolaisten välillä erittäin paljon. Tavallisimmin lukiolaiset kertovat käyttävänsä siihen tyypillisellä viikolla 2–5 tuntia viikossa.

Pieni joukko lukiolaisista ilmoittaa, että itsenäiseen opiskeluun kuluu heiltä alle tunti viikossa. Noin viidennes sen sijaan opiskelee itsenäisesti 8–20 tuntia viikossa, ja muutama prosentti ilmoittaa käyttävänsä opiskeluun vielä huomattavasti tätä enemmän aikaa.

Opiskeluvälineiden kulut ongelma joka neljännelle

Lukiolaisbarometrin mukaan opiskeluvälineiden hankkiminen on taloudellisesti hankalaa joka neljännen lukiolaisen perheelle. Kuva: Marko Väänänen / Yle

Lukion opiskeluvälineiden hankkiminen on joka neljännen vastaajan mukaan aiheuttanut taloudellisia ongelmia heille tai heidän perheelleen. Melko harvat ovat silti joutuneet jättämään oppimateriaaleja ostamatta.

Vastausten keräämisen jälkeen on tehty oppimateriaalien hankintaa helpottava uudistus. Pienituloisten perheiden opiskelijat voivat saada oppimateriaalilisää, jonka suuruus on vajaat 50 euroa kuukaudessa.

– Toivon, että tietoisuus tästä lisääntyy ja opiskelijat pääsevät saamaan rahallista tukea, tutkija Kiira Sarasjärvi sanoo.

Terveys- ja hyvinvointialat kiinnostavat lukiolaisia

Lukiolaisbarometrissa kysyttiin myös nuorten tulevaisuudensuunnitelmia.

Koulutusaloista lukiolaisia kiinnostavat kaikkein eniten terveys- ja hyvinvointialat. Kyselyssä esimerkkiammatteina mainittiin lääkäri, sairaanhoitaja ja bioanalyytikko. Lukiolaisten suunnitelmissa näkyy edelleen sukupuolten jakautuminen eri aloille.

– Suuri osa naisista halusi terveys- ja hyvinvointialoille. Miehillä tekniikan alat olivat ykkönen, Kiira Sarasjärvi sanoo.

Työelämässä menestymisessä auttavat nuorten mielestä kaikkein eniten oma asenne, vuorovaikutustaidot ja osaaminen. Myös koulutuksen ja tutkinnon merkitys nousi tärkeäksi.

Ensimmäistä kertaa tehdyn Lukiolaisbarometrin (siirryt toiseen palveluun) aineisto kerättiin keväällä 2019. Kyselyyn vastasi vajaat 3 000 lukiolaista. Vastaajat ovat pääosin lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita. Lukiolaisbarometrin toteutti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus yhteistyössä Suomen lukiolaisten liiton, Akavan ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Hankkeessa ovat lisäksi olleet mukana Opetushallitus ja Helsingin yliopisto.

Lue myös:

.
.