Kalakuolemia Luodon-Öjanjärvellä – sateet huuhtovat happamia maita vesistöihin

Happamuuden leviämistä ehkäistään poikkeusjuoksutuksilla.

kalakuolemat
Luodon-Öjanjärvi
Nathalie Lindvall / Yle

Luodon-Öjanjärvellä on paljastunut happaman veden aiheuttamia kalakuolemia. Kuolleita kaloja on havaittu pyyntivälineissä eteläisessä Luodonjärvessä.

Ilmiö johtuu happamien sulfiittimaiden liukenemisesta vesistöihin sateiden vuoksi etenkin jokien alajuoksuilta. Liukenemista ovat vauhdittaneet pitkään jatkuneet syyssateet kahden kuivan kesän jälkeen.

Herkille kalalajeille ja etenkin poikasille 5,5 pH:n alittavat lukemat ovat kriittisiä. Järven pH-arvot ovat liikkuneet 4,8 ja 5,9 välillä, alimmat pH-arvot mitattiin Luodonjärven eteläosassa. Purmonjoessa luku on tippunut 4,4:ään. Ähtävänjoessa pH-arvo oli maanantaina 6,0, Purmonjoessa 4,4 ja Kruunupyynjoessa 5,3. Lisäksi happamat vedet sisältävät alumiinia ja muita metalliyhdisteitä, jotka ovat vahingollisia kaloille.

Normaalisti Luodonjärven vesi on humuksen johdosta ruskeaa, mutta alhaisen pH:n seurauksena humusaineet saostuvat ja vesi kirkastuu. Hapan vesi ei ole ihmisen terveydelle vaarallista ja sitä voidaan käyttää saunavetenä ja vastaavaan tarkoitukseen. Eläviä ja normaalin näköisiä kaloja voidaan myös käyttää. Sen sijaan pyydyksiin kuolleita tai rantavedessä kelluvia kaloja ei tule käyttää.

Ely-keskus pyytää raportoimaan kalakuolemahavainnoista.

Luodo-Öjanjärven säännöstely-yhtiö on aloittanut poikkeusjuoksutukset happamuuden leviämisen estämiseksi.Tavallisesta poiketen vettä on juoksutettu tiistaista lähtien ainoastaan Hästgrundetin säännöstelyluukun kautta. Poikkeusjuoksutusta jatketaan, kunnes tilanne palautuu normaaliksi.

Happamien sulfiittimaiden huuhtoutuminen vesistöihin on yleinen ongelma pohjalaismaakunnissa. Luodon-Öjanjärvellä on ollut aiemminkin happamuuden aiheuttamia kalakuolemia.

Lue lisää aiheesta:

Pohjalaisjoet yhä happamampia – tilanne huonoin vuosiin