Kannatko vielä mummisi ja ukkisi sotatraumoja – vai ovatko lapsesi ensimmäinen sukupolvi, joka on vapaa sotien haamuista?

Kerro meille perheesi tarina. Millaista taakkaa sinun suvussasi on kannettu sotien takia?

sukupolvet
Perhe kuuntelee radiota v. 1947.
Perhe radion äärellä vuonna 1947.Yle/ Ruth Träskman

Talvi- ja jatkosodan tai Lapin sodan haavat eivät välttämättä umpeutuneet yhdessä sukupolvessa. Jotkut siirsivät trauman lapsilleen vaikenemalla, toiset lyömällä. Monet tarttuivat pulloon. Surua ja heikkoutta ei saanut näyttää: pojat eivät itke!

Naiset kantoivat sota-aikana vastuuta arjesta. Myöhemmin he hoitivat lasten lisäksi myös murtuneita miehiään.

Miksi lottien sotatraumoista on puhuttu niin vähän?

Saivatko lapset vanhemmiltaan hellyyttä ja turvaa? Miten he myöhemmin kohtelivat ja kasvattivat omia lapsiaan: saman kaavan mukaisesti vai tietoisesti toisin? Millainen miehen ja naisen mallin syntyi, ja miten se on muuttunut?

Väitetään, että vasta neljäs sukupolvi on täysin vapaa sotien ylisukupolvisista traumoista. Se tarkoittaa sodan kokeneiden lastenlastenlapsia. Monet heistä ovat nyt nuoria aikuisia. Sota on heille kaukainen, historiallinen asia.

Millaista taakkaa sinun suvussasi on kannettu sukupolvelta toiselle? Onko kipeät kokemukset ja vaietut asiat onnistuttu kenties käsittelemään? Miten nuori sukupolvi suhtautuu menneisiin sotiin?

Oletko itse nuori? Kerro sinäkin ajatuksistasi!

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.