Eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautus OP:lle – vakuutusyhtiö viivytteli puolitoista vuotta vahinkoasian kanssa eikä vastannut tiedusteluihin

OP:n menettely rikkoi sekä hallinto- että liikennevakuutuslakia.

Liikennevahinkoasiaa käsiteltiin puolitoista vuotta OP Vakuutuksessa. Kuva: Esko Jämsä / AOP

Eduskunnan oikeusasiamies Pasi Pölönen on antanut huomautuksen OP:n vakuutustoiminnalle. Pölösen mukaan OP toimi lainvastaisesti viivytellessään liikennevahinkoasian kanssa.

Asiasta kertoo Suomen Potilasvahinkoapu, joka kanteli asiakkaansa puolesta viime tammikuussa OP Vakuutuksen (nyk. Pohjola Vakuutus) toiminnasta. Kyse oli asiakkaalle liikennevahingosta aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta.

OP Vakuutus ei antanut asiasta päätöstä puoleentoista vuoteen eikä vastannut asiakkaan lukuisiin tiedusteluihin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi muun muassa, että hallintolain mukaan asiat on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja asianosaiselle on pyynnöstä annettava arvio päätöksen antamisajankohdasta. Myös asian etenemistä koskeviin tiedusteluihin on vastattava.

Liikennevakuutuslain mukaan yhtiön on suoritettava korvaus viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut riittävän selvityksen. Jos korvausta ei makseta, siitäkin on ilmoitettava joutuisasti.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, ettei OP:n menettely täyttänyt hallintolain ja liikennevakuutuslain säännöksiä. Hän totesi, ettei asian käsittely näyttänyt edenneen lainkaan kahdeksaan kuukauteen.

Myös Finanssivalvonta seuraa tilannetta

Apulaisoikeusasiamies totesi lisäksi, että OP:n tulee tarkastella korvausprosessiaan kriittisesti, jotta samanlaisia laiminlyöntejä ei enää tapahdu.

Myös Finanssivalvonta katsoi, ettei OP Vakuutuksen menettely edennyt hyvän hallinnon mukaisesti. Finanssivalvonta ilmoitti seuraavansa tilannetta.

OP ei ollut keskiviikkona halukas kommentoimaan asiaa STT:lle, sillä se ei ollut saanut apulaisoikeusasiamiehen päätöstä. OP:n viestinnästä epäillään, että viime perjantaina annetun päätöksen toimitus on saattanut viivästyä postilakon vuoksi, jos päätös on lähetetty postitse.