Uusi hirviaitaosuus ja selvitys valtatietasoisista ratkaisuista – kantatie 54:n liikenneturvallisuus paranee

Kanta-Hämeessä Loppi on yksi suurimmista hirvieläinonnettomuuksien riskialueista.

Tällä hetkellä riista-aitaa on kantatiellä 54 Lopen ja Launosten välisellä tieosuudella. Kuva: Petri Lassheikki / Yle

Kantatie 54 Lopella on saamassa uusia riista-aitoja. Hirviaidan rakennusurakan kilpailutus Launosista Riihimäen suuntaan, Silmänkannon yritysalueelle on parhaillaan käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa talven 2020 aikana.

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan hirvikannan tiheys Kanta-Hämeessä on suurinta juuri Lopen kunnan alueella. Peurakannan tiheys on Lopella Forssan jälkeen maakunnan toiseksi suurin.

Kantatie 54 välillä Loppi–Riihimäki on yksi suurimmista hirvionnettomuuksien riskialueista Kanta-Hämeessä. Välillä tapahtui vuosina 2017–2018 yhteensä 98 riistakeskuksen tietoon tullutta onnettomuutta. Näistä seitsemän oli hirvionnettomuuksia ja 91 peurakolareita. Poliisin tietojen mukaan yksikään onnettomuuksista ei johtanut henkilövahinkoihin.

Tällä hetkellä Lopelle on rakennettu riista-aitaa Launosten ja Lopen välille noin 6 kilometrin matkalle.

Luvassa valtatietasoisia ratkaisuja kantatielle 54?

Uudenmaan ELY-keskus tutkii, voisiko Tammelan ja Hollolan välillä kulkevalle kantatielle 54 kehittää valtatietasoisia ratkaisuja.

Valtatietasoiset ratkaisut määritetään tarkemmin työn aikana, mutta muilla Suomen valtateillä tällaisina ratkaisuina on pidetty esimerkiksi liikenteen turvaamista ohituskaistoilla ja muilla ratkaisuilla. Tällä hetkellä kantatiellä 54 keskikaiteella varustettuja ohituskaistoja on ainoastaan Launosten ja Lopen välisellä tieosuudella.

Selvitystyön tavoitteena on muodostaa kokonaisnäkemys kantatien 54 nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä osoittaa jatkosuunnittelutarpeet.

Uudenmaan ELY-keskus maksaa selvityksen kuluista puolet. Loput jaetaan tasan kantatien varrella sijaitsevien kuntien, Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen liiton kesken. Selvitystyöstä kullekin kertyy maksettavaa reilut 3700 euroa.

Kantatie 54 on melko vilkkaasti liikennöity väylä Kanta-Hämeessä. Väyläviraston mukaan esimerkiksi Lopen kohdalla sijaitsevalla liikenteen automaattisella mittausasemalla mitattiin vuoden 2018 aikana noin 910 000 ajoneuvoa.