Uuzi terväh luajittavu testu kebjendäy keliakien diagnozan panendua

Diagnozan hätkestymine pahendau eloksenluaduu.

Yle Uudizet karjalakse
nainen katsoo keksipakettia
Kel on löytty keliakii, sille pidäy ylen tarkazeh lugie, midä kuuluu syömistuottehih.Jarno Kuusinen / AOP

Helsingin yliopiston tutkijat ollah kehitetty da patentiiruittu uvven metodan, kudai andau mahton keliakien teriämbäzeh diagnozan panendah.

Nygözes metodas näyteh pidäy tuvva keskuslaboratourieh, kus monivaiheine testu kestäy čuassuloi. Uvven metodan vuoh tulos suajah al puoles čuasus.

Uuttu metodua koskii tutkimuskirjutus on piästetty ilmah yhtysvaldalazes tiedojulgavos Plos One.

Keliakii on autoimmuunutaudi, kudai löydyy läs yhtel prosental rahvahalistos. Puaksumbah se tulou ilmi eriluaduzinnu vaččuvaivoinnu. Yhtelläh ei kaikin tietä, gu heil olis neče taudi. Diagnozan hätkestymine lujendau tavvin merkilöi da pahendau eloksenluaduu.

”Neče on ylen tärgei tulos”

Tutkijat kerättih Kuopion yliopistollizes keskusbol’ničas verinäyttehet läs 70 keliakiivoimattomal, kudamis puolet oldih lapset da puolet aiguhizet. Näyttehii kerättih sežo verrattavakse tervehil ristikanzoil.

Verinäyttehet tutkittih käyttäjen uuttu metodua, da tuloksii verrattih kahten nygöi käytös olijan metodan tuloksih.

– Uvven testan tarkus vastai jo nygöi läs hyvin käytös olijoin metodoin tarkuttu, sanou tiijoittehes liečetiijon lisenziattu Juuso Rusanen.

Tutkijat tahtottas, gu teriämbäine metodu auttas rutombah löydiä keliakien niilöil voimattomil, kudamien diagnozan panendu on jygiembi dielo.

– Nygöi enzimästy kerdua ozutimmo metodan sobivuttamizen autoimmuunutaudiloin diagnostiekkah. Neče on ylen tärgei tulos, kuduas voit vuottua sen jyttyzien testoin kehittämisty muihgi autoimmuunutaudiloih, tovendau Rusanen.

Uusi pikatesti voi helpottaa ja nopeuttaa keliakian diagnosoimista