Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä sai lähes 400 000 euroa lisää rahaa – johtoryhmä päättää hankinnoista pian

Saimaan ammattiopisto Sampo saattaa saada lisää opetajia ja tunteja, kun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu lisärahoitus otetaan käyttöön.

koulutuskeskukset
Läheltä
Yle

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä on saanut lisärahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Saimaan ammattiopisto Sampoa ylläpitävän koulutuskuntayhtymän saama summa on 390 000 euroa.

Sampon johtoryhmä päättää joulukuun aikana rahoituksen käytöstä. Vaihtoehtoisia kohteita ovat uusien opettajien, ohjaajien ja tukihenkilöstön palkkaus sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän lisääminen.