Ylen tiedot: HUSin kohtalon hetki lähestyy – Pilkotaanko HUS, siirretäänkö tehtäviä maakunnille vai jatkuuko rinnakkaiselo?

HUSin asema on ratkaistava ennen kuin Uudenmaan sotesta voidaan tehdä päätös.

sote-uudistus
Meilahden sairaala-alue.
Hallituksen pitäisi tehdä päätös Uudenmaan sotesta vuoden loppuun mennessä. Ensin pitäisi ratkaista HUSin kohtalo.Esko Jämsä / AOP

Hallitus on luvannut, että se tekee esityksen Uudenmaan sairaanhoidon järjestämisestä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Antti Rinteen (sd.) hallitus kirjasi ohjelmaansa, että 18 itsehallinnollista maakuntaa ottavat vastuun suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Uudellemaalle sorvataan oma erillisratkaisu.

Helsingin Sanomat kertoi marraskuun alussa (siirryt toiseen palveluun), että yhtenä vaihtoehtona on jakaa jättimäinen Uusimaa viiteen osaan: neljä maakuntaa ja Helsingille annetaan maakunnan tehtäviä.

Myös alueen suurten kaupunkien, Helsingin, Espoon ja Vantaan johtajat ovat kannattaneet yhtä maakuntaa pienempiä alueita.

Sote-maakuntia ja maakuntaan rinnastettavia kaupunkeja tulisi tässä mallissa siis lopulta 22, ei 18.

Ensin pitäisi kuitenkin ratkaista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, HUSin, kohtalo.

Yle on saanut käsiinsä sosiaali- ja terveysministeriön HUS-työryhmässä esiteltyjä vaihtoehtoisia malleja, joilla erikoissairaanhoito voitaisiin järjestää Suomen väkirikkaimmassa maakunnassa. Kolmannes suomalaisista asuu Uudellamaalla.

Kutsumme niitä malleiksi A, B, C ja D.

Mallit eroavat toisistaan siinä, millainen rooli HUSilla on niissä, mikä taho vastaa palvelujen järjestämisestä ja miten HUSin nykyiset tehtävät on jaettu.

A. HUS lakkautetaan ja sen tehtävät jaetaan

 • HUS ei enää olisi erillinen oikeushenkilö.
 • Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu on maakunnilla tai Helsingillä.
 • Sairaalat siirtyvät sen maakunnan/kunnan toiminnaksi, jonka alueella ne sijaitsevat.
 • Nykyisen HUSin alueella erikoissairaanhoidon tehtäväjako määritellään lailla muuta maata huomattavasti yksityiskohtaisemmin.
 • Tällä tavoin turvataan nykyinen työnjako eri sairaaloiden välillä ja ympärivuorokautisen päivystyksen ylläpito sekä muut HUSin lakisääteiset tehtävät.

Ehdotusta voi kuvailla HUSin “pahimmaksi painajaiseksi”, eikä se ole kovin todennäköinen, koska poliitikoilla on tuskin haluja ajaa alas toimivaa järjestelmää.

B. Osa HUSin tehtävistä siirtyy maakunnille tai Helsingille

 • HUS säilyy erillisenä oikeushenkilönä.
 • HUSille säädetään erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu.
 • Osa HUSin tehtävistä voidaan kuitenkin siirtää erillisellä järjestämissopimuksella maakunnalle/Helsingin alueen maakunnille.

HUSille kelpaisi palvelujen järjestämisvastuu, mutta ovatko politiikot halukkaita antamaan sille määräysvallan alueen palveluihin?

C. Osa maakuntien tehtävistä voidaan siirtää HUSlle

 • HUS säilyy erillisenä oikeushenkilönä.
 • Maakunnat/Helsinki vastaavat pääosin erikoissairaanhoidon järjestämisestä.
 • Laissa määrättyjen tehtävien järjestämisvastuu säilyy HUSilla.
 • Maakunnat/Helsinki voivat siirtää osan tehtävistä HUSin vastuulle sopimuksella.

Tämä malli veisi HUSilta vallan, maakunnat päättäisivät.

D. Jaettu järjestämisvastuu HUSin ja maakuntien välillä

 • Malli vastaisi monilta osin nykytilannetta, järjestämisvastuu olisi kaksitasoinen.
 • Maakunnat vastaisivat ensisijaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä (kuten kunnilla on nykyisin).
 • HUSilla olisi toissijainen laissa määritelty vastuu erikoissairaanhoidon palveluista.
 • HUSin järjestämisvastuu kattaisi Uudenmaan kiireellisen erikoissairaanhoidon ja muun erikoissairaanhoidon siltä osin, kuin maakunnat eivät sitä hoida.
 • HUSiin olisi keskitetty lailla esimerkiksi Uudenmaan päivystystoiminta ja synnytykset.
 • Maakuntien ja HUSin välille tehtäisiin järjestämissopimus, jolla hoidon painopistettä siirrettäisiin erityistasolta perustasolle eli nykyisiin terveyskeskuksiin.
 • Järjestelyllä on tarkoitus vähentää kallista erikoissairaanhoidon käyttöä.
 • Sopimuksen tavoitteista ja sisällöllisistä vaatimuksista säädettäisiin laissa.
 • Erikoissairaanhoidon lisäksi järjestämissopimuksessa voitaisiin sopia esimerkiksi Uudenmaan yhteisistä tukipalveluista, kuten kuvantamisesta, lääkehuollosta ja tietohallinnosta.
 • Tavoite on, että potilaan saamat perus- ja erityistason palvelut muodostaisivat yhden toiminnallisen kokonaisuuden Uudellamaalla, eikä vastuissa olisi aukkoja.

Tämä on HUSin ehdottama välimalli B:n ja C:n välillä.

Sairaalan leikkaussalin käytävä.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu 1,7 miljoonaa ihmistä. Uudenmaan päättäjät ovat ajaneet maakuntaan muista maakunnista poikkeavaa omaa sote-ratkaisua.Kalevi Rytkölä / Yle

Poliittinen päätös HUSista pian

Edellinen Juha Sipilän (kesk.) hallitus halusi muodostaa Uudestamaasta yhden sote-alueen, mitä erityisesti Helsinki vastusti kiivaasti.

Yhden jättimäisen maakunnan pelättiin vaarantavan sujuvat hoitoketjut eli yhden sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista – palveluiden integraation.

Nykyinen hallitus on perustanut Uudenmaan sote-ratkaisua varten seuranta- ja ohjausryhmät.

Selvityshenkilö Kari Nenonen pohtii parhaillaan erillisratkaisua. Nenonen on HUSin entinen toimitusjohtaja ja Vantaan ex-kaupunginjohtaja. Selvitys tehdään yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa.

Poliittista päätöstä Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä odotetaan vuoden loppuun mennessä.

Lokakuussa perustettiin vielä erillinen HUS-työryhmä, jonka toimiaika loppuu jo marraskuussa.

Sen tehtävä on ratkaista HUSin asema Uudenmaan erillismallissa. Työryhmän tehtävänannossa on esitetty nämä reunaehdot:

1. HUS olisi erillinen oikeushenkilö, jonka tehtävistä säädettäisiin lailla.

2. Soten järjestämisvastuu olisi kokonaan maakunnilla ja HUS vastaisi palvelujen tuottamisesta.

3. Järjestämisvastuu olisi nykyiseen tapaan osittain jaettu.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on nykyisin 24 kunnan omistama kuntayhtymä, jonka vastuulla on jäsenkuntien asukkaiden erikoissairaanhoito. Tämän lisäksi HUSiin on keskitetty koko maasta monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.

HUSin tehtäviin kuuluu myös erikoissairaanhoidon opetus ja tutkimus, jotka on myös turvattava sote-mallissa.

Lue lisää:

Analyysi: Ministeriöt kiistelevät ja taas on kiire – vääntö pääkaupunkiseudun erityiskohtelusta aloittaa soten uuden tuotantokauden tänään

Uudenmaan soten erillisratkaisun sorvaaminen alkoi – Vapaavuori: "En edelleenkään näe järjellistä syytä, miksi maakuntamalliin pitäisi mennä."

Pääkaupunkiseudun sote-kapina kiihtyy: Ministeriö käynnistämässä erillisselvityksen – "Kompasteluista opittava, että on tehtävä yhteistyötä"