1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Östersundom

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Östersundomin alueen yleiskaavan lainvastaisena

Sen sijaan Östersundomin alueen maakuntakaavaa koskevat valitukset hallinto-oikeus hylkäsi.

Östersundom
Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta
Yle

Joulukuussa 2018 hyväksytystä yleiskaavasta tehtiin yhteensä kahdeksan valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen.

Yleiskaava ja asiaa koskeva maakuntakaava toisivat kymmenien, jopa sadan tuhannen asukkaan uuden kaupungin Sipoonkorven kansallispuiston ja Natura-alueen merenlahtien väliin. Östersundomin alue sijaitsee Helsingin, Vantaan ja Sipoon rajoilla.

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että Natura-alueen välittömään läheisyyteen osoitetut rakentamisalueet ja asukasmäärän voimakas kasvu heikentävät merkittävästi suojelun perusteena olevia luonnonarvoja Natura 2000-alueella.

Tämän johdosta Helsingin hallinto-oikeus pitää Östersundomin aluetta koskevaa yleiskaavaa lainvastaisena, ja kumosi sen. Sen sijaan Östersundomin alueen maakuntakaavaa koskevat valitukset hallinto-oikeus hylkäsi.