Jätevesiremontit tekemättä yli 100 000 rantatalolla: ani harva hakenut lykkäyslupaa – katso kuntatilasto

Lain mukaan ranta- ja pohjavesialueen kesämökkien ja asuintalojen piti täyttää vaatimukset lokakuun loppuun mennessä.

Rantatalon jätevesisäiliötä asennettiin viime viikolla paikoilleen Hauholla Hämeenlinnassa. Kuva: / YLE

Äärimmäisen harva kesämökin tai vakituisen asunnon omistaja on hakenut kunnaltaan lykkäyslupaa jätevesiremonttiinsa, vaikka lain siirtymäaika päättyi lokakuun lopussa ja maassa on yli 100 000 kiinteistöä, jotka eivät täytä lain vaatimuksia.

Lain mukaan kunnalta voi hakea lykkäystä remonttiin jopa viideksi vuodeksi, vaikkei laki suoranaisesti velvoitakaan lykkäyksenhakuun.

Ylen 15 suurimpaan mökkikuntaan tekemän kyselyn mukaan keskimäärin vain reilu yksi prosentti remontintarpeisista on toistaiseksi jättänyt lykkäyshakemuksen kuntaansa. Siis 99 prosenttia ei ole sitä tehnyt.

Hakemuksen jättäneissä on enemmän kesämökkiläisiä kuin vakituisen asunnon omistajia, mutta toisaalta jätevesiremonttia tarvitsevia kesämökkejäkin on määrällisesti enemmän.

Oheisesta taulukosta voi katsoa kuntakohtaisesti, kuinka monta lykkäyshakemusta kunnat ovat saaneet marraskuun viimeiseen viikkoon mennessä.

Oikean reunan sarakkeesta näkee yhteisluvun kesämökeistä ja vakituisista asunnoista, jotka eivät täytä jätevesisäädösten vaatimuksia tällä hetkellä. Luku on arvio ja laskettu valtakunnallisesta keskiarvosta.

Lykkäystä jätevesiremonttiinsa hakeneiden määrät marraskuun lopulla suosituimmissa kesämökkikunnissa ja arvio kiinteistöjen lukumääristä, jotka eivät täytä lain vaatimuksia. Kuva: Leena Luotio / Yle

Isot kuntaerot

Luvuissa voi olla kunnittaisia heittoja, mutta kaikissa tapauksissa jätettyjen lykkäyshakemusten määrät ovat minimaalisia tarpeeseen nähden. Eikä Lohja ole poikkeus.

– Tässä vaiheessa olemme saaneet vain 14 lykkäysanomusta. Näistä 12 on vakiasunnoille ja kaksi on vapaa-ajan asunnoille, sanoo Lohjan kaupungin ympäristöpäällikkö Jarkko Koskela.

– Hakemuksia on tullut vähemmän kuin odotimme. Jos katsotaan kaikki vapaa-ajan kiinteistöt ja vakituiset asunnot, niin on tuhansia kohteita, joissa jätevesiasiat pitäisi olla kunnossa. Siihen nähden saapuneet 14 anomusta on aika vähän, sanoo Koskela.

Kuntakohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Kouvolaan ja Mäntyharjuun oli marraskuun lopulla saapunut kumpaankin vain yksi lykkäyshakemus ja Saloon ja Mikkeliin kolme. Toisaalta maan suosituimpaan mökkikuntaan Kuopioon on tullut jo 50 lykkäyshakemusta ja Savonlinnaan peräti sata.

– Savonlinnassa jätevesiasiat ovat olleet paikallisessa mediassa ja myös valtakunnallisessa hyvin laajalti edustettuna koko vuoden. Siksi varmaan poikkeuslupahakemuksia on tullut noinkin paljon, arvioi ympäristöinsinööri Hanne Turunen Savonlinnan kaupungilta.

Silti Savonlinnassakin hakemuksen on jättänyt vain viisi prosenttia kiinteistöistä, joiden jätevesijärjestelmät eivät täytä vaatimuksia.

Samat perustelut

Päätöksenteko lykkäyshakemuksista on vasta alkamassa. Lykkäystä saa muun muassa vähäisen ympäristökuormituksen perusteella.

– Kutakuinkin puolet hakijoista perustelee lykkäystarvettaan vähäisellä vesistökuormituksella. Se on perussyy hakemuksissa. Sitten on erilaisia sosiaaliseen taustaan liittyviä tai muita syitä, Koskela sanoo.

Ympäristöpäällikkö Jarkko Koskela sanoo, että useimmat perustelevat lykkäyshakemusta vähäisellä ympäristökuormituksella. Kuva: / YLE

Samoja syitä toistelivat myös muut kyselyyn vastanneet kunnat.

– Pienet tulot tai vähäinen vedenkäyttö tai molemmat yhdessä ovat hakuperusteina lähes kaikissa, kerrottiin Kuopiosta.

Valvontapilotti vireillä

Kunnilla ei ole haluja eikä oikein voimavarojakaan lähteä ratsaamaan kaikkia rantamökkejä ja asuintaloja jätevesijärjestelmien määräystenmukaisuudesta.

– Tietysti jos jotain huomataan, niin sitten puututaan. Kyllähän jokaisen intressissä pitäisi olla, että oman rannan ja kaivon vesiensuojeluasiat on kunnossa, Koskela sanoo

Lohjalla viritellään kuitenkin valvontapilottia asian tiimoilta.

– Se kohdistetaan varmaan tiettyyn alueeseen tai otetaan satunnaisotannalla tietty määrä kiinteistöjä ja katsotaan, miten niissä on asiat hoidettu ja minkälaisia resursseja ylipäätään tämmöinen valvonta vaatisi.

Töitä vuosiksi

Uudet hajajätevesisäädökset astuivat voimaan keväällä 2017. Pykäläpaketti oli lievennetty versio aiemmasta yrityksestä. Alkuperäinen hajajätevesiasetus tuli voimaan 2004, mutta sen määräyksiä pidettiin kohtuuttomina ja pykäliä kohtuullistettiinkin 2011, mutta edelleen moni jäi odottamaan lisälievennyksiä.

Nykyiset määräykset ovat olleet voimassa 2,5 vuotta, eikä kesäkuussa aloittanut pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus sisällyttänyt hallitusohjelmaansa uusia lievennyshankkeita. Niinpä urakoitsijoilla on pitänyt kiirettä; varsinkin kun lakiin sisällytetty siirtymäaika päättyi lokakuun lopussa.

– Kyllä tämä vuosi on ollut urani kiireisin vuosi ehdottomasti. Kesälomat ovat jääneet pitämättä, pidetään niitä talvella sitten, sanoo toimitusjohtaja Heikki Pietilä hämeenlinnalaisesta Insinööritoimisto Heikki Pietilä oy:stä.

– Kun lain määräaika alkoi lähestyä loppuaan, niin selkeästi selkeästi huomasi, kuinka yhteydenottoja tuli koko ajan enemmän ja enemmän. Mattimyöhäiset alkoivat ottamaan yhteyttä ja kysyivät, vieläkö ehtii remontin tekemään lain määräajassa, Pietilä sanoo.

Silti yli 100 000 remontia on yhä tekemättä. Pietilä arvioikin, että hänellä riittää jätevesissä töitä ainakin viideksi vuodeksi omalla alueellaan.

Lue myös: