Museovirasto: Ortodoksisten rakennusten arvo ei saa romuttua, vaikka niiden käyttötarkoitus muuttuisi

Museovirasto vaatii, että ortodoksisten rakennusten kultturihistoriallinen arvo on säilytettävä, vaikka niiden käytöstä kirkkoina tai rukoushuoneina luovuttaisiin ja niiden omistaja vaihtuisi.

Museovirasto on ottanut kantaa siihen, millä lakkautuslistalla olevilla ortodoksisilla rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa Etelä-Karjalassa. Kuva: Mikko Savolainen/Yle

Museovirasto on ottanut kantaa Suomen ortodoksisen kirkon tavoitteeseen vähentää rakennuksia.

Erityisesti kirkkojen, rukoushuoneiden ja tsasounien myyntiä ja muuttamista toiseen käyttötarkoitukseen Museovirasto pitää ongelmallisena.

Museoviraston mukaan rakennusten kulttuurihistoriallinen arvo voidaan säilyttää omistajan vaihtuessakin.

Kaakkois-Suomen ortodoksiset seurakunnat ovat kritisoineet ortodoksisen kirkon kiinteistöryhmän suunnitelmaa luopua osasta tiloja.

Korjaus 3.12.2019 klo 11.48. Tekstistä poistettu seuraavat Museoviraston näkemyksiin perustuvat lauseet, koska ne eivät pidä paikkaansa: Etelä-Karjalassa karsintalistalla ovat Imatran seurakuntasali sekä Lappeenrannan Linnoituksessa sijaitseva pappila talousrakennuksineen. Pappila ja talousrakennus ovat suojeltuja. Imatran seurakuntasalilla sen sijaan ei Museoviraston mukaan ole kulttuurihistoriallista arvoa.