Hallitus käynnistää kokeilun: lasten esiopetus voi laajentua 5-vuotiaisiin – vuoden pidempi eskari huolestuttaa osaa lapsiperheistä

Ylen kyselyssä kävi ilmi, että 6-vuotiaiden velvoittava esiopetus on osoittautunut hankalaksi erityisesti vuorotyötä tekeville ja yksinhuoltajille.

varhaiskasvatus
Esiopetuksen harjoitusvihko.
Esiopetuksen harjoitusvihko.Ville Viitamäki / Yle

Hallitus aikoo selvittää esiopetuksen laajentamista 5-vuotiaisiin.

Osa kunnista pääsee mukaan kaksi vuotta kestävään kokeiluun, jonka avulla selvitetään muun muassa sitä, kuinka paljon vuoden nykyistä pidempi esiopetus vaikuttaa lasten oppimistuloksiin sekä lasten tasa-arvoon.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan esiopetus ei tämän vaalikauden aikana tule laajenemaan kaksivuotiseksi kuten on toivottu (siirryt toiseen palveluun).

– En pidä sitä todennäköisenä. Teemme nyt kaiken tarvittavan selvitystyön, koska se edellyttäisi isoja muutoksia, perustelee Andersson.

Kokeilun tarkasta aikataulusta ei toistaiseksi ole tietoa.

Kuusivuotiaiden esiopetuksen velvoittavuutta koskeva laki tuli voimaan (siirryt toiseen palveluun)viisi vuotta sitten. Sen mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen täytyy osallistua vuoden kestävään esiopetukseen.

Vasemmistoliiton Li Andersson Yle Turun toimituksessa.
Opetusministeri Li Anderssonin mukaan esiopetusvelvollisuus ei laajene tällä vaalikaudella.Kalle Mäkelä / Yle

Kaksivuotiseen esiopetukseen suhtaudutaan nihkeästi

Pyysimme Ylen verkkosivun kävijöitä kertomaan kokemuksistaan velvoittavasta esiopetuksesta.

Kaksivuotinen esiopetus ei saa kannatusta kyselyyn vastanneilta. 65 vastaajasta lähes 80 prosenttia on sitä mieltä, ettei velvoittavaa esiopetusta pidä laajentaa.

"Jatkossa esiopetusta ei pidä laajentaa nuorempiin, sillä 5-vuotiaita ei pidä erottaa päiväkodeissa pienemmistä, mitä nuorempien esiopetus käytännössä tarkoittaisi. (...) Laajempi esiopetus käytännössä myös tarkoittaisi, että 5-vuotiaat keskitetään koulujen yhteyteen (kuten eskarit nyt). Tällöin entistä useammat perheet joutuvat viemään lapsiaan eri päiväkoteihin/kouluihin, mikä hankaloittaa arjen pyöritystä ja lisää velvoitetta liikkua autolla."

Moni vastaaja kokee, että aiempaakaan uudistusta ei valmisteltu riittävästi. Kysyimme muun muassa, että mitä asioista esiopetuksen muuttamisessa pakolliseksi olisi pitänyt ottaa huomioon.

"Juuri yksinhuoltajien, vuorotyöntekijöiden, eroperheiden ja muiden "epätyypillisten" perheiden asema. Sinänsä kyllä kannatan pakollista esikoulua."

Myös Kuopion kaupungin kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi suhtautuu varauksella kaksivuotiseen esiopetukseen. Hän korostaa, että muutos pitäisi valmistella ja arvioida tarkkaan.

– Pitäisi esimerkiksi tutkia, että sopiiko esiopetussuunnitelma entistä pienemmille lapsille, Parkkisenniemi pohtii.

Kuntien näkökulmasta esiopetuksen laajentaminen tarkoittaisi lisäkustannuksia.

Jo nyt kunnat kamppailevat talousongelmien kanssa ja lisähaasteita varhaiskasvatuksen osalta on luvassa jo ensi vuonna, jos subjektiivinen päivähoito-oikeus palautetaan koskemaan kaikkia lapsia kokopäiväisesti.

– Jos esiopetus laajenisi, niin rahojen olisi seurattava mukana eli valtion tulisi tukea kuntia 100-prosenttisesti, kommentoi Parkkisenniemi.

Käytännössä muutos tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että päiväkodit tarvitsisivat tiloja ja työntekijöitä.

Helsingissä vihreiden valtuustoryhmä teki jo syyskuussa valtuustoaloitteen (siirryt toiseen palveluun) (pdf) kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun lähtemisestä.

Kuopion kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kuopion kaupungin kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen mukaan kaksivuotinen esiopetus lisäisi kuntien kustannustaakkaa.Sami Takkinen / Yle

"Pahimmillaan lapsi on eskarissa ja hoidossa 9–21.30"

Esiopetus on Ylen kyselyn vastausten perusteella tuonut runsaasti haasteita erityisesti vuorotyötä tekevissä lapsiperheissä ja yksinhuoltajille.

Vastaajat kokivat, että lapsen esiopetukseen siirtyminen on vaatinut perheiltä paljon erilaisia järjestelyjä.

Vanhemmat ovat esimerkiksi joutuneet vaihtamaan työpaikkaa, sovittelemaan työnantajan kanssa työvuoroja sekä sumplimaan kuljetuksia.

Työtuntien vähentämistä, sekä joustamista työaikojen suhteen. Paljon joustamista työnantajilta. Kaksi autoa. Sopimista viemisistä ja hakemisista, isovanhempien apua.”

Myös kuljetusten kanssa on ollut ongelmia. Esimerkiksi Iisalmessa joukko esikoululaisia jäi muutama vuosi sitten ilman kuljetuksia, kun kaupunki tulkitsi lakia väärin.

Lain mukaan esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen silloin, kun matka on viittä kilometriä pidempi. Oikeus koskee kuljetusta suoraan kotoa esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Velvoittavuus on alusta lähtien askarruttanut juuri vuorotyöläisiä. Vanhemmat ovat pohtineet erityisesti sitä, miten lapset pääsevät osallistumaan esiopetukseen, kun vanhemmilla on epäsäännöllinen vuorotyö.

Esimerkiksi Kuopion kaupungilla on kaksi ympärivuorokautista päivähoitoa tarjoavaa yksikköä, joissa molemmissa on mahdollista saada esiopetusta myös iltapäivällä.

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemen mukaan vuorotyötä tekevien määrä on myös kasvanut kokoajan.

– Kyllä kuulee keskusteluja arjen ja esiopetuksen yhdistämisen vaikeudesta, myöntää Parkkisenniemi.

Lapsi käyttää tablettitietokonetta.
Esiopetuksen ja arjen yhdistäminen on ollut joissain perheissä haastavaa. Arkistokuva.Kaisu Jansson / Yle

Kaikki vuorotyötä tekevien lapset eivät kuitenkaan saa paikkaa ympärivuorokautista hoitoa tarjoavista päiväkodeista, jolloin tilanne muodostuu ongelmalliseksi liian pitkien päivien vuoksi.

Lapsi täytyy viedä vuorohoitoon ja sieltä kuljetus 4 km päähän eskariin tapahtuu taksilla. Pahimmillaan lapsi on eskarissa ja hoidossa 9-21.30”

"Kohtuuttomalta tuntuu lapsen osa sellaisina päivinä, kun vanhemmat ovat iltavuorossa. Tällöin lapsen on mentävä kuitenkin eskariin yhdeksäksi ja työpäivän jälkeen vanhemmat pääsevät hakemaan päiväkodilta esimerkiksi puoli kymmenen aikaan. Seuraavana aamuna on taas pakko jaksaa olla eskarissa yhdeksältä. Tai jos vanhemmilla onkin aamuvuoro, niin jopa 6–7 aikoihin päiväkotiin ennen eskaripäivää. Lapsen jaksamista ei ole ajateltu ollenkaan."

Opetushallitus julkaisi aiemmin tänä vuonna selvityksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan viisivuotiaiden kattava osallistuminen esiopetukseen vahvistaisi esiopetuksen asemaa ja lisäisi yhdenvertaisuutta.

Parhaillaan useissa kunnissa kokeillaan (siirryt toiseen palveluun) myös maksutonta 20 viikkotunnin varhaiskasvatusta 5-vuotiaille.

Aiheesta voi keskustella klo 22.00 saakka.

Lue lisää:

Vihreiltä mullistava ehdotus: Eskarista kaksivuotinen, jo 5-vuotiaat esiopetukseen – "Varhaiskasvatuksessa on kyse lapsen oikeudesta hyvään alkuun koulutiellä"