Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta äänesti – enemmistö tuki ulkoministeri Haavistoa al-Holin leiriä koskevissa asioissa

Perussuomalaisten Mika Niikko katsoi, että ulkoasiainvaliokuntaa ei ollut pidetty ajan tasalla ulkoministeriön suunnitelmista.

Pekka Haavisto
Pekka Haavisto
Pekka Haavisto (kuvituskuva)Photo Edijs / EPA

Ulkoministeri Pekka Haavisto selitti ministeriönsä toimia tiistaina ulkoasiainvaliokunnalle Syyrian ja al-Holin leirin suhteen.

Haavisto kertoi eilen ministeriön valmistautuvan erilaisiin vaihtoehtoihin al-Holissa olevien, ääri-islamilaisten Isis-taistelijoiden vaimojen ja lasten tuomisesta Syyriasta Suomeen, jos leiri esimerkiksi kaoottisesti purkautuu.

Mitään hallituksen poliittista päätöstä al-Holin leirin lasten tuomisesta kotiin ei ole, toisti Haavisto heti ulkoasiainvaliokunnan kokouksen jälkeen tiistaina iltapäivällä.

– Asiassa toimitaan oikeuskanslerin 10. lokakuuta 2019 antaman linjauksen perusteella, se lähtee lapsen edun toteuttamisesta perustuslain ja YK:n lapsenoikeuksien sopimuksen puitteissa.

Al-Hol selvityksiin nimitetty oma virkamies

Haavisto myös kiisti maanantaina Iltasanomien julkistaman uutisen siitä, että Haavisto olisi kotiuttamisprojektin takia siirtänyt sivuun ulkoministeriön konsulipäällikön, Pasi Tuomisen. Haaviston mukaan Tuominen jatkaa yhä konsulipäällikkönä, mutta al-Hol -asioihin on nimitetty oma virkamies.

Ulkoministeriöön 23.10. nimitetyn virkamiehen johdolla on esimerkiksi verrattu eri maiden konsuliviranomaisten tietoja leirillä olevien tilanteesta, käyty keskusteluja kurdialueen sekä naapurimaan Irakin viranomaisten kanssa.

– Tässähän on tilanne, että vaikka ihmiset sieltä omin keinoin tai avuin spontaanisti pääsisivät lähtemään, niin joissakin naapurimaissa heitä kohdeltaisiin syyllisinä al-Holin toimintaan osallistumiseen, sanoi Haavisto.

Haavisto korosti useaan otteeseen, että Suomessa on valmistauduttu erilaisiin vaihtoehtoihin, jos leiri purkautuu kaoottisesti, ja yksittäisiä ihmisiä pääsee sieltä pois eri reittejä.

Asiassa toimitaan virkavastuun nojalla ja oikeuskanslerin lokakuussa antaman vastauksen (siirryt toiseen palveluun) perusteella. Oikeuskansleri vastasi tuolloin saamiinsa saamiinsa kanteluihin.

– Varaudutaan siihen, että silloin suomalaiset pääsevät viranomaistoiminnan piiriin ja silloin myös rikosoikeudelliset vastuut selvitetään.

Enemmistö valiokunnasta tyytyi selvitykseen

Haaviston selvityksen jälkeen ulkoasiainvaliokunta äänesti siitä, tyytyykö se ministerin selitykseen. Enemmistö oli tyytyväinen saamaansa selvitykseen.

Ulkoasiainvaliokunnan perussuomalainen puheenjohtaja Mika Niikko sanoi, että perussuomalaisten mielestä ulkoasiainvaliokuntaa ei oltu ajoissa informoitu siitä, että ulkoministeriö pyrkii aktiivisesti saamaan Suomeen al-Holin leirillä olevia naisia ja lapsia.

Niikon mielestä kun asiasta informoitiin edellisen kerran, ei käynyt ilmi ministeriön laittaneen virkamiehen asialle. Niikon mukaan virkamies toimii Syyriassa.

Ulkoasiainvaliokuntaa oli Niikon mielestä pidetty pimennossa samaan aikaan kun on informoitu tasavallan presidenttiä ja hallitusta.

Oikeuskansleri ei kommentoi ministerin toimia

Ulkoministeri Haavisto on siis vedonnut erityisesti oikeuskanslerin vastaukseen, jonka tämä antoi al-Holin asioiden hoidosta tehtyihin kanteluihin. Vastaus julkistettiin 10. lokakuuta.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kävi myös valiokunnan kuultavana tiistaina.

– Silloin antamani vastaus on olemassa ja muilta osin pidättäydyn tässä vaiheessa kommentoimasta ministerin tai muun viranomaisen menettelyä, muun muassa siitä syystä, että siitä on tehty jokunen joukko kanteluita ja yksi rikosilmoitus, Pöysti sanoi ennen kuulemista.

Pöysti ei siis halunnut kommentoida, miten Haavisto oli tulkinnut hänen antamaansa vastausta, koska ministerin ja viranomaisten toiminta saattaa tulla hänen käsittelyynsä uudestaan.

– Lapsen oikeus elämään, lapsen oikeus kehitykseen ja lapsen edun ensisijaisuus täytyy ottaa huomioon viranomaisten toimia suunnitellessa, Pöysti avasi tuolloista linjaustaan.

Pöysti lisäsi, että toisaalta on otettava huomioon viranomaisten oikeusturva ja asian hoitamiseen osallistuvien turvallisuus, jos matkustetaan kriisialueelle. Myös on perustuslain 7. pykälän mukaisesti huolehdittava, että suomalaisten ja Suomessa oleskelevien turvallisuus ei vaarannu.

– Tähän tematiikkaan liittyy tietysti huomattavia sisäisen turvallisuuden ja terrorismin uhkia, Pöysti lisäsi.