Hyppää sisältöön

Liito-oraville uusi suojelualue ja paikkatietojärjestelmä

Liito-orava sai Enon kangasmetsään suojelualueen ja pääsi paikkatietojärjestelmään Joensuun kaupungissa.

Liito-orava. Kuva: Yle/ Risto Salovaara

Enon alueelle on syntynyt uusi liito-oravien suojelualue.

Pohjois-Karjalan Ely-keskus ja metsäyhtiö Tornator ovat sopineet Vihtalahdella noin 14 hehtaarin suuruisen alueen suojelusta.

Alueella on luonnontilaisia, osin soistuneita kangasmetsiä. Paikalla on liito-oravalle suotuisaa elinympäristöä, muun muassa vanhoja puita.

Vihtalahden suojelualue on perustettu osana metsien monimuotoisuuden toiminta- eli METSO-ohjelmaa ja liito-orava-LIFE -hanketta.

Joensuun kantakaupungin liito-oravista on puolestaan valmistunut uusi selvitys, jonka tiedot on viety paikkatietojärjestelmään.

Maankäytön suunnittelua helpottamaan tehty selvitys valmistui opinnäytetyönä Lapin ammattikorkeakoululle.

Selvityksessä rajattiin 25 liito-oravan elinympäristöä, joista valtaosalla tehtiin eläimestä havaintoja tämän vuoden aikana.

Selvitys kertoo, että Joensuun kaupunkialueen liito-oravakanta on jakautunut kahteen osaan. Uhanalaisen eläimen liikkumista hankaloittaa Pielisjoki ja tiiviisti rakennettu kaupungin keskusta.