Suomalaisista 96 prosenttia käyttää Ylen palveluita viikoittain

Areena ja uutisten verkkosivusto ovat kasvattaneet suosiotaan eniten.

Yle
Ohjelman kulisseissa Ylen työntekijöitä.
lmari Fabritius / Yle

Suomalaisista 96 prosenttia käyttää Ylen palveluita viikoittain, käy ilmi Yleisradion tilaamasta selvityksestä. Vuotta aiemmin osuus oli 95 prosenttia.

Taloustutkimuksen tekemän Kanava- ja palvelumielikuvatutkimuksen mukaan päivittäin Yle tavoittaa 78 prosenttia suomalaisista.

Television tavoittavuus laski hieman edellisestä vuodesta erityisesti alle 45-vuotiailla. Yle Areena ja Ylen suomenkielinen uutissivusto kasvattivat viikkotavoittavuuttaan eniten.

Ylen palveluiden kiinnostavuus säilyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. 84 prosenttia suomalaisista piti Ylen sisältöjä ja palveluja kiinnostavina. Edellisvuonna osuus oli 85 prosenttia. Koko väestön tasolla Ylen kiinnostavin palvelu on Yle TV1 ja alle 45-vuotiailla Yle Areena.

Taloustutkimus toteutti selvityksen syksyllä 2019 verkon kyselytutkimuksena sekä yli 60-vuotiaalle ei-verkkoväestölle puhelinhaastatteluina. Selvitykseen osallistui 2 439 suomalaista.

Luottamus Yleen viime vuoden tasolla

Yle kertoi keskiviikkona tuloksia myös vuosittain tehtävästä Ylen arvo suomalaisille -kyselytutkimuksesta. Se selvittää muun muassa suomalaisten käsityksiä Ylen onnistumisesta julkisen palvelun tehtävien hoitamisessa ja luottamusta Yleen.

Luottamus Yleen on tutkimuksen mukaan edellisvuoden tasolla. Asteikolla 1–5 Yle sai luottamuksesta arvosanaksi 3,72, mikä on samaa tasoa kuin vuonna 2018. Selvityksen toteutti puhelinhaastatteluinaIRO Research Oy Ylen toimeksiannosta. Otos oli 1 000 suomalaista ja tulosten virhemarginaali 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomalaisista 67 prosenttia luottaa Yleen erittäin tai melko paljon, kun vuonna 2018 osuus oli 68 prosenttia. Kysyttäessä luottamusta 19 yhteiskunnallisen toimijan joukossa Yle sijoittui edellisvuoden tapaan kuudenneksi. Kärjessä olivat tasavallan presidentti, poliisi sekä yliopistot ja koululaitos. Yle on suomalaisten mielestä mediayhtiöistä luotettavin, mutta luottamustaan ovat vahvistaneet myös muut tiedotusvälineet.