Rauman kaupunki valmistelee työterveyshuollon kilpailuttamista

Tällä halutaan sujuvoittaa työterveyspalveluiden hoitoa.

Rauma
Läheltä
Yle

Rauman kaupunki suunnittelee järjestämänsä työterveyshuollon kilpailuttamista.

Työterveyshuollolla on runsaat 550 asiakassopimusta ja se antaa työterveyspalveluita lähes 4 500 henkilölle.

Toimialajohtaja Sari Helinin mukaan työterveyshuoltopalvelujen tuottamisen siirtäminen ulkopuoliselle toimijalle toisi sujuvuutta ja lisäisi uusia mahdollisuuksia sairaanhoitopalvelujen saantiin.

– Tätä Rauman kaupungin työterveyshuolto ei ole voinut tuottaa kaupungissa toimiville yrityksille. Lisäksi on tärkeää saada kohdennetuksi lääkäreittemme työtä perusterveydenhuoltoon.

Kilpailutuksen aloittamisesta lopullisen päätöksen tekee Rauman kaupunginhallitus.