Joko loppuu vuosia jatkunut kiista? KHO on velvoittanut voimalayhtiön rakentamaan kalatie Virtaankosken voimalan ohi

Erittäin uhanalaiset järvitaimenet ja vaellussiiat eivät pääse ilman kalatietä padon ohi kutualueilleen.

sähkölaitokset
ELY-keskus tarkasti Virtaankosken voimalaitoksen Sysmässä
Voimalayhtiön on rakennettava kalatie padon ohi.Kristiina Lehto / Yle

Virtaankosken Voima Oy:n on rakennettava kalatie voimalaitoksen padon ohi.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt voimalayhtiön valituksen aluehallintoviraston pari vuotta sitten antamasta lupapäätöksestä. Virtaankosken voimala estää kalojen nousun Päijänteestä kutualueilleen Tainonvirtaan.

Virtaankosken Voiman on lisäksi maksettava vuosittain kalatalousmaksua 5 000 euroa ja istutettava Tainionvirtaan vuosittain 1000 kolmevuotiasta järvitaimenta.

Hartolan Jääsjärvestä Päijänteeseen laskeva Tainionvirta on Etelä-Suomessa yksi merkittävimmistä erittäin uhanalaisen järvitaimenen ja vaellussiian kutujoista.

KHO:n ratkaisu merkitsee sitä, että voimalan on toimitettava hakemus ja suunnitelma kalatiestä viranomaisille puolen vuoden kuluessa. Voimalaa ei myöskään saa ottaa käyttöön ennen kuin kalatie on valmis.

Virtaankosken voimalan toiminta keskeytettiin seitsemän vuotta sitten hallintopakkopäätöksellä.