Kokkola lähtee parantamaan työttömien palveluita – kuntakokeilu käynnistyy keväällä

Työllisyyden kuntakokeiluun lähtee mukaan 20 kuntaa tai kuntaryhmää.

työttömyys
työmies rakennustyömaalla
Työmies rakennustyömaallaEmmi Korhonen / Lehtikuva

Kokkola pääsee todennäköisesti mukaan työllisyyden kuntakokeiluun (siirryt toiseen palveluun), jossa kuntien rooli työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistuu. Kokkola ottaa mukaan muut halukkaat keskipohjalaiskunnat.

Kuntien lähettämistä hakemuksista on valittu mukaan kaksikymmentä kuntaa tai kuntaryhmää. Mukaanlähtö varmistuu, kun eduskunta hyväksyy asiaa koskevan lain. Kokeilu käynnistyy keväällä.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden pääsyä työmarkkinoille. Kokkolan laskujen mukaan heitä on alueella runsaat 1800.

Kokeiluihin lähtevät ne työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluiden asiakkaina.

Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisesta. Kokeilu kestää pari vuotta.