Hyppää sisältöön

Näin kiista al-Holin suomalaisista on edennyt – Tämän kaiken tiedämme kohun vaiheista

Kokosimme aikajanan tapahtumista, jotka liittyvät al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta käytyyn vääntöön.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on ollut viime viikot Syyrian al-Holin leiriä koskevan kiistan keskiössä. Kuva: Seppo Samuli / Lehtikuva

Erimielisyydet al-Holin leirin suomalaisista ovat repineet ulkoministeriötä koko syksyn. Kyse on kiistasta, jossa ministeriön kokenut konsulipäällikkö Pasi Tuominen on ollut ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kanssa eri mieltä suomalaisten kotiuttamisesta.

Marraskuussa Haavisto päätti siirtää Tuomisen pois tehtävistään. Kun vyyhti tuli julki Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), keskustelu räjähti.

Mitä ulkoministeriössä on oikein tapahtunut? Mitä al-Holin suomalaisille tehdään?

Kokosimme tiedossa olevat käänteet aikajärjestykseen.

27. kesäkuuta 2019

Tuore Rinteen hallitus ilmoittaa, ettei se aio hakea Isis-leirin suomalaisia Syyriasta Suomeen. Pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoo eduskunnan kyselytunnilla, että hallitus ei harkitse evakuointeja esimerkiksi konsulipalvelun avulla.

– Mikäli tällaiset ihmiset hakeutuvat Suomen konsulaattiin jossakin, suomalaisina he saavat tietysti palata maahan, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo.

Hallitus jatkaa sen pohtimista, miten ainakin lapsia ja vakavasti sairastuneita voitaisiin mahdollisesti auttaa.

Ulkoministeriön konsulipäällikön Pasi Tuomisen virkaa jatketaan kesäkuussa vuoteen 2022 saakka.

Nainen kantoi lasta al-Holin leirillä Syyriassa 9. joulukuuta. Kuva: Delil Souleiman / AFP

Syyskuun alku

Ulkoministeri Pekka Haavisto keskustelee tilanteesta pääministeri Antti Rinteen kanssa. Haaviston mukaan hän saa Rinteeltä toimeksiannon.

– Keskustelimme siitä, että alueelle olisi hyvä lähettää delegaatio hankkimaan parempia tietoja tilanteesta, koska muut Pohjoismaat olivat myös luoneet yhteyden kurdihallintoon, Haavisto kuvaa keskustelua myöhemmin Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun).

Haavisto kokoustaa ulkoministeriön virkamiesten kanssa. Virkamiesten mielestä Suomella ei ole valmiutta aloittaa samanlaista selvitystyötä kansalaisten auttamiseksi kuin muissa Pohjoismaissa. IS: (siirryt toiseen palveluun)n mukaan Haavisto saa raivokohtauksen. Haavisto kiistää raivostumisen.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen sanoo, että ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimien takia ministeriössä on pelon ilmapiiri. Kuva: Aku Häyrynen / Lehtikuva

– Olin ministerinä erittäin hankalassa asemassa, kun ulkoministeriön ja ulkoministerin tehtävänä on kantaa vastuuta hengenvaarassa olevien suomalaisten turvallisuudesta, mutta ministeriölläni ei ollut esittää mitään ratkaisua, Haavisto luonnehtii tilannetta myöhemmin HS:lle (siirryt toiseen palveluun).

Haavistolle jää käsitys, että konsuliosaston päällikkö Pasi Tuominen "antaisi jättää lapset leirille kuolemaan”, minkä Tuominen kiistää (siirryt toiseen palveluun) sittemmin jyrkästi.

10. lokakuuta

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antaa ratkaisunsa al-Holista tehtyihin kanteluihin. Pöystille oli kanneltu siitä, että hallitus, pääministeri, sisäministeri ja ulkoministeriö eivät ole ryhtyneet toimiin suomalaisten auttamiseksi. Kanteluissa oli vedottu Suomea sitoviin kansainvälisiin velvoitteisiin ja lakeihin.

Pöysti kiinnittää vastauksessaan erityistä huomiota lapsen oikeuksiin.

– Perus- ja ihmisoikeudet puoltavat sitä, että valtioneuvosto pyrkii kansainvälisen oikeuden ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset, hän kirjoittaa.

Tuomas Pöysti Kuva: Tiina Jutila / Yle

Vaikka Pöystin mukaan olisi oikeudellisesti selkeintä tuoda Suomeen sekä lapset että aikuiset ja tehdä sen jälkeen esimerkiksi huostaanottoja, hän pitää mahdollisena, että tapauskohtaisesti lapsia voitaisiin kotiuttaa myös ilman huoltajan suostumusta. Hän korostaa, että viranomaisten mahdollisuudet toimia al-Holissa poikkeavat Suomesta ja heidän on käytännössä mukauduttava leirin hallinnoijien ehtoihin. Tällä Pöysti viittaa muun muassa siihen, että alueen kurdihallinto ei halua, että leirin lapsia erotetaan äideistään.

Oikeuskanslerin tulkinta ei velvoita viranomaisia tiettyyn tapaan toimia ja jättää heille paljon harkintavaltaa.

Edellisenä päivänä Turkki on hyökännyt Syyrian kurdialueille ja heikentänyt kurdien mahdollisuuksia valvoa al-Holin leiriä.

18. lokakuuta

Ulkoministeriön sisäiset paineet kasvavat. Haavisto tulkitsee oikeuskanslerin ratkaisua niin, että se velvoittaa ministeriötä toimimaan lasten edun nimissä. Hän antaa konsulipäällikkö Pasi Tuomiselle toimintaohjeen, jonka Tuominen kokee lainvastaiseksi ja painostavaksi.

Tuominen kirjoittaa UM:n alivaltiosihteeri Pekka Puustiselle, että hän pelkää saavansa vankeustuomion jos alkaa edistää lasten tuomista Suomeen ilman poliittista päätöstä.

Pekka Puustinen Kuva: Yle

– Ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia, Tuominen kirjoittaa.

Kyseinen sähköposti (siirryt toiseen palveluun) tulee julki Ilta-Sanomissa puolitoista kuukautta myöhemmin. IS:n saamien sähköpostien mukaan Haaviston erityisavustaja Joel Linnainmäki välittää samana päivänä ulkoministerin ohjeen, jonka mukaan konsulipalveluiden pitää sijoittaa Irakin Erbiliin henkilö kuukauden virkamatkalle ja vuokrata hänelle tilat.

– Tämä henkilö valmistautuu tilanteeseen, että rajan ylitse Syyrian puolelta tulee Suomen kansalaisia, Linnainmäki ohjeistaa.

– Lähtökohtana on, että ainakin lapset Al-Holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti, jos turvallisuusriskit alueella kasvavat, hän kirjoittaa.

Pasi Tuominen kieltäytyy edistämästä asiaa virkatyönä, koska hänen ja konsuliosaston mielestä hallituksen pitää päättää näin isosta asiasta.

23. lokakuuta

Haavisto siirtää al-Holiin liittyvät konsulitehtävät pois Pasi Tuomiselta ja nimeää väliaikaisen Al-Holin erityisedustajan.

Virkamiehen tehtävänä on pitää yhteyttä keskeisiin viranomaisiin, koordinoida niiden yhteistyötä ja neuvotella kurdien kanssa suomalaisten mahdollisista palautuksista.

Hänelle annetaan HS:n mukaan valtuudet (siirryt toiseen palveluun) päättää paikan päällä tarvittaessa ja tapauskohtaisesti sekä lasten että heidän huoltajiensa evakuoinneista Suomeen. Käytännössä evakuointeja ei tehtäisi ennen kuin pääministeriä, presidenttiä ja ulkoasiainvaliokuntaa informoitaisiin.

Nimittämispäätös on salainen, ja se pidetään pienen piirin tiedossa tehtävää hoitavien henkilöiden turvallisuuden vuoksi. Haavisto valmistelee päätöksen yhteistyössä UM:n alivaltiosihteerin ja hallintojohtajan kanssa.

Tuominen katsoo, että päätös rikkoo lakia, koska siinä ei ole esittelijää eikä perusteita, joilla kyseiset tehtävät otetaan häneltä pois. Haaviston ja UM:n virkamiesjohdon mielestä päätös ei ole laiton, koska heillä on tarvittaessa laajat valtuudet muuttaa ministeriön sisäisiä työnjakoja.

31. lokakuuta

Hallitukselle kerrotaan iltakoulussa al-Hol-virkamiehen nimittämisestä. Hän ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti ovat läsnä. Yksikään ministeri tai puolue ei Haaviston mukaan vastusta nimitystä tai tehtävänantoa.

HS:n mukaan Pöystin kanta on, että niin kauan kuin al-Hol-virkamies toimii yhteistyössä muiden suomalaisviranomaisten, etenkin lastensuojelun, kanssa, toiminta on juridisesti kestävää.

Haavisto ja Al-Hol virkamies kertovat tasavallan presidentti Sauli Niinistölle toimista, joihin ulkoministeriö on ryhtynyt. Virallista päätöstä suomalaisten kotiuttamisesta hallitus ei edelleenkään tee.

Jossain vaiheessa syksyä ulkoministeriö lähettää kaksi virkamiestä Erbiliin. Suomessa pidetyissä EU-kokouksissa vaihdetaan tietoja kansalaisten avustussuunnitelmista myös muiden maiden kesken.

Marraskuun puoliväli

Alivaltiosihteeri Pekka Puustinen ilmoittaa Pasi Tuomiselle, että ministeri Haavisto haluaa siirtää tämän toisiin tehtäviin vuoden loppuun mennessä. Päätös on tehty jo pari viikkoa aikaisemmin, mutta siitä ei ole kerrottu Tuomiselle. Al-Holin lisäksi Tuomisella ja Haavistolla on ollut erimielisyyksiä venäläisten viisumivaatimuksista.

Tuomisen siirto tulee julki 19. marraskuuta Ilta-Sanomien uutisessa (siirryt toiseen palveluun). IS:n mukaan Tuomiselle etsitään seuraajaa.

29. marraskuuta

Alivaltiosihteeri Pekka Puustinen kertoo Tuomisen järkyttyneille alaisille, että konsuliosaston johtoon on tulossa muutoksia.

– Konsulipäällikkö Tuominen toimii toistaiseksi normaaliin tapaan konsuliasioiden päällikkönä lukuun ottamatta yhtä asiakokonaisuutta, jonka hoitaminen on siirretty toiselle virkamiehelle. Kyseinen asiakokonaisuus on herkkä asia myös poliittisella tasolla, Puustinen sanoo kokouksessa IS:lle vuodetun pöytäkirjan (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Tuomisen tiedon mukaan (siirryt toiseen palveluun) Haavisto on jo tässä vaiheessa valinnut hänelle henkilökohtaisesti seuraajan.

2. joulukuuta

Kohu Haaviston ympärillä räjähtää, kun Ilta-Sanomat julkaisee jutun (siirryt toiseen palveluun) “Operaatio Korvesta”, jolla ulkoministeri on lehden mukaan yrittänyt junailla Isis-leirin lapset salaa Suomeen. IS uutisoi, että Haavisto syrjäytti konsulipäällikkö Tuomisen, koska tämä ei suostunut tekemään omissa nimissään laitonta päätöstä pelkkien lasten kotiuttamisesta niin sanotulla konsulikyydillä.

Haavisto kiistää jutussa painostaneensa ketään ja perustelee Tuomisen siirtoa virkamiesten normaalilla kierrolla. Haaviston mukaan hän ei tunne Korpi-nimistä operaatiota.

Tuomisen alainen, konsuliosaston maahantuloprosessien omistaja Katja-Marika Puittinen kommentoi Ylelle jutun ilmestyttyä, että ulkoministeriössä on pelon ilmapiiri.

Presidentti Sauli Niinistö lausuu Verkkouutisille (siirryt toiseen palveluun), ettei ole tiennyt al-Holiin liittyvästä päätöksestä. Syntyy vaikutelma, että tieto presidentin ja ulkoministerin välillä ei ole kulkenut.

Kristillisdemokraatit jättää hallitukselle kirjallisen kysymyksen Haaviston toimista.

Kuva: Delil Souleiman / AFP

Haavisto pitää illalla tiedotustilaisuuden, jossa hän kertoo ministeriön valmistautuvan eri vaihtoehtoihin, jos al-Holin leiri esimerkiksi purkautuu kaoottisesti. Hänen mukaansa viranomaisten yhteistyötä asiassa kutsutaan Operaatio Korveksi. Haaviston mukaan jokaista palautusta harkitaan tapauskohtaisesti, ja presidentti Niinistö on suunnitelmista tietoinen. Hän kiistää että olisi määrännyt lapsia palautettavaksi ilman vanhempiaan.

Haavisto toteaa, että Pasi Tuominen hoitaa yhä konsulipäällikön tehtävää eikä virkaa ole avattu. Haaviston mukaan ainoa henkilövaihdos UM:ssä on se, että al-Hol-asioita hoitamaan on nimitetty erillinen henkilö.

– Tuominen on erinomainen virkamies ja jatkaa tärkeissä tehtävissä ulkoministeriössä, Haavisto sanoo.

Tämä saa monet UM:n virkamiehet menettämään luottamuksensa Haavistoon, koska heidän mukaansa ministeri valehtelee siitä, että Tuominen jatkaa tehtävässään.

– Tiedotustilaisuuden jälkeen käytävillä levisi solidaarisuusliike Tuomisen puolesta, yksi virkamies kommentoi Ylelle.

Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi samana iltana, että koko hallitus on käytännössä siunannut toimet, joilla naisia ja lapsia voidaan hakea tapauskohtaisesti Suomeen. Tapauskohtaisuus liittyy HS:n mukaan siihen, että kaikki naiset eivät ehkä halua palata tai haluavat siirtyä toiseen maahan, eikä kurdihallinto välttämättä luovuta rikoksesta epäiltyjä suomalaisia.

3. joulukuuta

Ulkoasiainvaliokunta kuulee ulkoministeriä ja oikeuskansleria. Valiokunta tyytyy Haaviston selvitykseen perussuomalaisia lukuun ottamatta. Perussuomalaisten mukaan Haavisto on pimittänyt operaation eduskunnalta.

Haavisto vastaa (siirryt toiseen palveluun), että tietoja on annettu niukasti, jotta ei vaaranneta tehtävään nimitettyä virkamiestä, leiriltä haettavia suomalaisia tai koko toiminnan onnistumista.

– Valtioneuvoston jäsenet ovat olleet tietoisia, mutta heidän ei ole tarvinnut tehdä päätöksiä, koska kaikki toimet ovat olleet valmistelevia toimia, joissa on selvitetty suomalaisten tilannetta leirillä ja myöskin alueella olevien eri viranomaisten suhtautumista näiden ihmisten auttamiseksi, Haavisto sanoo (siirryt toiseen palveluun) HS:n mukaan.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei kommentoi Haaviston toimia, koska hänelle on tehty niistä kanteluita ja yksi rikosilmoitus.

Presidentti Niinistö täsmentää HS:lle (siirryt toiseen palveluun), että hän on ollut tietoinen UM:n nimittämästä virkamiehestä ja ”muista virkatoimista”. Niinistön mukaan hän on keskustellut al-Holin tilanteesta Haaviston kanssa useasti.

4. joulukuuta

Ilta-Sanomat julkaisee ulkoministeriöstä vuodettuja asiakirjoja: sisäisiä sähköposteja (siirryt toiseen palveluun) ja otteen kokouspöytäkirjasta (siirryt toiseen palveluun).

Kokoomus jättää kirjallisen kysymyksen Haaviston ja hallituksen toimista al-Holin tapauksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kommentoi Ylelle, että hakuoperaatiota al-Holin leiriltä on valmisteltu, mutta ei pelkästään lasten vaan myös aikuisten.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila. Kuva: Toni Määttä / Yle

Haavisto kertoo A-studiossa, että on puhunut päivällä puolitoista tuntia Pasi Tuomisen kanssa ja pyytänyt tältä anteeksi. Haavisto vetoaa tiedonkulun ongelmiin: hän sanoo kuulleensa Tuomiselta, ettei konsuliosasto suhtaudukaan ristiriitaisesti nimitettyyn al-Hol-virkamieheen.

Haavisto ilmoittaa, että Tuominen on halutessaan tervetullut jatkamaan konsulipäällikkönä. Hän ei kuitenkaan myönnä, että olisi syrjäyttänyt Tuomisen.

Haaviston mukaan ministeriössä keskusteltiin vielä kesällä mahdollisuudesta auttaa erityisesti lapsia, mutta ajatus havaittiin pian mahdottomaksi syyrialaisviranomaisten näkemyksen vuoksi. Hän kutsuu Ilta-Sanomien uutista pelkkien lasten hakuoperaatiosta uutisankaksi.

5. joulukuuta

Ulkoministeriön ammattijärjestö vaatii Haavistolta avoimessa kirjeessä selitystä konsulipäällikön aseman horjuttamiselle.

– Tämä on henkilöstön hätähuuto, järjestön puheenjohtaja Juha Parikka sanoo Ylelle. Parikan mukaan UM:n henkilökunta ei ymmärrä, miten Haavisto voi omalla päätöksellään muuttaa ministeriön työjärjestystä ja siirtää Tuomisen työtehtäviä toiselle virkamiehelle.

Haavisto vastaa henkilökunnalle samana päivänä. Hän pyytää anteeksi syntynyttä kohua ja sitä, ettei henkilöstökysymyksistä ole kerrottu avoimesti. Haaviston mukaan syksyn kiireinen ohjelma ja suomalaislasten tilanne Syyriassa on asettanut haasteita henkilöstöpolitiikalle.

–Syyrian suomalaisiin liittyvät asiat ja viranomaisyhteistyö ovat olleet äärimmäisen luottamuksellisia asioita. Sen vuoksi esimerkiksi näistä asioista vastaavan virkahenkilön tehtäviä ja toimeenkuvaa ei ole hallinnossa avattu laajemmin, Haavisto kirjoittaa.

Perussuomalaiset päättää (siirryt toiseen palveluun) uhata hallitusta välikysymyksellä, jos Haavisto jatkaa ulkoministerinä.

Kuva: Lehtikuva

– Tässä on kolme edelleen avointa kysymystä: ollaanko Isis-perheitä tuomassa Suomeen, onko Haavisto valehdellut aiheeseen liittyen ja onko hän syyllistynyt virkamiehen painostamiseen vaatimalla tältä lainvastaisia toimia Isis-perheiden tuomiseksi Suomeen, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo.

6. joulukuuta

Pasi Tuominen astuu julkisuuteen. Hän syyttää Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) ministeri Haavistoa pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä.

– On täysin kestämätöntä, jos virkamiehet saavat kertoa ministerille vain sellaisia asioita, joilla Haavisto kokee edistävänsä poliittisia näkemyksiään, Tuominen sanoo.

Haavisto kiistää Tuomisen väitteet ja selittää ministeriönsä ongelmia Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tuomilla kiireillä.

– Olen tehnyt sen virheen, että minulla on ollut liian vähän aikaa henkilökunnan kanssa, Haavisto sanoo jutussa.

Hän toistaa, että suomalaisten mahdollista avustamista koskevat päätökset on pitänyt tehdä äärimmäisellä luottamuksellisuudella turvallisuussyistä.

– Ymmärrän hyvin sen, että tässä asiassa on siksi saattanut syntyä salailun vaikutelma, Haavisto sanoo.

Haavisto kiistää valinneensa Tuomiselle seuraajaa, mutta kertoo, että eri nimiä on ollut esillä.

– 20. marraskuuta alivaltiosihteeri oli saanut tiedon, että Tuominen mieluiten lopettaisi nykyisen tehtävänsä mahdollisimman pian, Haavisto sanoo.

8. joulukuuta

Ulkoministeriössä epäluottamus Haavistoa kohtaan ei hellitä. Henkilökunnan edustaja Juha Parikka kommentoi Verkkouutisille (siirryt toiseen palveluun), että Haavisto näyttää edelleen puhuvan muunneltua totuutta. Parikka pitää erityisen ongelmallisena sitä, että tärkeitä linjauksia on tehty Haaviston yksipuolisella päätöksellä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.). Kuva: Lehtikuva

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toteaa (siirryt toiseen palveluun), että hänellä on “totta kai” luottamus ulkoministeri Pekka Haavistoon. Ohisalon mukaan ulkoministeriössä on ollut jo pitkään selvittämättömiä ongelmia, eikä asiassa ole kyse pelkästään Haavistosta.

9. joulukuuta

Yle uutisoi, että hallituksella on aiemmin tiedettyä tarkempi suunnitelma al-Holin naisten ja lasten siirtämisestä Suomeen. Suunnitelmalla varaudutaan siihen, ettei Suomen kansalaisia kuolisi leirillä esimerkiksi säiden kylmetessä. Suunnitelmaa koskevat asiakirjat on Ylen lähteiden mukaan turvaluokiteltu niin, että niitä ei voida julkistaa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kertoo, että hän alkaa tutkia ulkoministerin ja ulkoministeriön toimia al-Hol-jupakassa.

UM:n virkamiesjohtoon kuuluva alivaltiosihteeri Pekka Puustinen lähettää ulkoministeriön henkilökunnalle sisäisen tiedotteen, jossa hän asettuu ministeri Haaviston puolelle. Puustisen mukaan al-Hol-keskustelu johtuu vakavasta näkemyserosta ministeriön sisällä.

– Erimielisyydet koskivat al-Hol-asioiden hoitotapaa. Tämän pohjalta katsottiin, että perustelut tehtävästä toiseen määräämiselle täyttyvät UM:n siirtymisvelvollisuuden nojalla. Diplomaattivirkamies voidaan siirtää toiseen tehtävään perustellusta syystä, Puustinen kirjoittaa.

Kaikki eivät Puustisen mukaan jaa kuvaa ministeriön “pelon ilmapiiristä”, mutta moni Ylelle puhunut UM:n virkamies allekirjoittaa yhä maanantaina kuvauksen.

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen ei kommentoi käänteitä. Tuominen ei ole kertonut, aikooko hän jatkaa tehtävässään.

10. joulukuuta

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo Uutissuomalaiselle, että al-Holista oltaisiin tuomassa jo tällä viikolla charter-lennolla kaikki lähtöhalukkaat suomalaiset. Halla-aho perustaa tietonsa “epämuodollisiin kanaviin”, mutta sanoo ettei ole pystynyt varmistamaan niiden todenperäisyyttä.

Ulkoministeriö kiistää Halla-ahon tiedot. Ulkoministeriön mukaan eri skenaarioita on valmisteltu, mutta mitään ei ole tapahtumassa juuri nyt.

Ylen tietojen mukaan siirto-operaatio tällä viikolla ollut yksi vaihtoehto, joka ei ole enää todennäköinen. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kommentoi, ettei hän ole nähnyt riviäkään tällaisista suunnitelmista.

Illalla Ylen lähde paljastaa, että hallituksella on kuitenkin aktiivinen suunnitelma naisten ja lasten tuomisesta lähiaikoina tilauslennoilla erissä Suomeen. Ylen tietojen mukaan viranomaiset odottavat enää sitä, milloin kurdit kuljettavat leiriläisiä Syyrian ja Irakin väliselle rajalle.

Ulkoministeriön johdolla tehtiin lokakuussa suunnitelma kotiuttaa kaikki kerralla, mutta marraskuussa suunnitelmaa muutettiin niin, että kotiutukset tehdään erissä. Tähän päädyttiin Ylen tietojen mukaan siksi, että näin kotiutukset voidaan tehdä pelkän viranomaispäätöksen ja konsulilainsäädännön nojalla ilman poliittista päätöstä.

Muut Pohjoismaat ovat hakeneet tähän mennessä ainakin 14 lasta, joista lähes kaikki ovat olleet orpoja. Tanska on hakenut leiriltä vauvan ja vakavasti loukkaantuneen teini-ikäisen mutta vyöryttää vastuun muista palautuksista lasten sukulaisille. Norja on hakenut orpoja mutta ei aio tuoda äitejä. Ruotsi yrittää hakea lähikuukausina joitakin orpolapsia.

Helsingin ja Vantaan lastensuojeluviranomaiset ovat valmiina lasten mahdollisiin palautuksiin. Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan poliisi on tehnyt varauksia Helsinki-Vantaan lentoaseman VIP-tilojen käyttöön leiriläisten saapumisen varalta. IS:n mukaan kentällä kokoontui edellisellä viikolla runsaasti muun muassa poliiseja, rajavartijoita ja sosiaalityöntekijöitä.

Uusi pääministeri Sanna Marin (sd.) ei vahvista A-studiossa tietoa suomalaisten kotiuttamisesta lähiaikoina. Marinin mukaan hän on ehtinyt olla pääministerin toimessa vasta tunteja eikä tiedä asiasta tarpeeksi.

11. joulukuuta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että hän toivoo hallituksen pohtivan selkeän poliittisen päätöksen tekemistä al-Holin suomalaisten kohtalosta.

Kokoomus lähtee mukaan perussuomalaisten välikysymykseen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun koko oppositio haastaa hallituksen yhteisrintamassa. Mukana ovat myös kristillisdemokraatit ja nyt-liike. Oppositiopuolueet vaativat hallitukselta vastauksia muun muassa siihen, ollaanko naisia ja lapsia tuomassa al-Holista Suomeen ja onko ulkoministeri Pekka Haavisto antanut asiassa oikeaa tietoa.

Oppositio vaatii hallitusta tekemään asiasta poliittisen päätöksen.

Yle näkee asiakirjan, jonka mukaan ulkoministeriö on asettanut 15. marraskuuta työryhmän laatimaan suunnitelman halukkaiden leiriläisten tuomiseksi Suomeen. Asiakirja on päivätty 21. marraskuuta. Tuolloin pääsuunnitelmana on ollut saada "kaikki palautukseen suostuvat henkilöt yhdellä kertaa Irakin Kurdistaniin Erbiliin, josta heidät tuodaan charter-lennolla Suomeen Helsinki-Vantaan lentokentälle".

Varasuunnitelmana on ollut käyttää useaa lentoa ja mahdollisesti muita suomalaiskenttiä. Asiakirjan mukaan KORPI-operaation toteutus riippuu paikallisten toimijoiden ehdoista ja turvatakuista, mutta alustavana tavoitteena on ollut viikko 50 eli tämä viikko.

Ulkoministeriön lisäksi työryhmässä on ollut edustajat sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja puolustusministeriöstä. Asiakirjan on allekirjoittanut poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, joka vielä edellisenä päivänä on kiistänyt nähneensä riviäkään suunnitelmista.

Ulkoministeri Pekka Haavisto pitää tiedotustilaisuuden, joka ei tuo lisävalaistusta asiaan. Hallitus tekee mahdollisen poliittisen linjauksen vastatessaan välikysymykseen tiistaina, Haavisto sanoo. Hän myöntää, että asioista olisi voinut tiedottaa paremmin mutta muistuttaa, että avoimuudessa on ongelmia.

– Jos tulisi esimerkiksi tieto, että vain lapset haetaan, heitä saatettaisin alkaa piilotella leirillä, Haavisto perustelee vaiteliaisuuttaan.

Poliisihallitus lähettää tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa todetaan, että poliisi on tehnyt kuukausia suunnitelmia sen varalta, että al-Holista saapuisi ihmisiä Suomeen. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan hänen allekirjoittamansa asiakirja oli salassa pidettävä ja liittyi poliisin omaan varautumiseen.

– Olen aiemmin todennut, että minulla ei ole ollut tiedossa ulkoministeriön suunnitelmien sisältöä al-Holissa olevien suomalaisten hakemiseksi. Poliisihallitus ei ole myöskään saanut virallista ulkoministeriön virka-apupyyntöä tai muuta pyyntöä aiheesta. Poliisihallituksen asiantuntijat ovat luonnollisesti olleet mukana ulkoministeriön vastuulla olevassa suunnittelussa, Kolehmainen selittää.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoo A-studiossa, että al-Holin äitejä ei pidä auttaa mutta lapsia kyllä. Kulmunin mukaan pitäisi etsiä oikeudellinen perusta, jolla lapset ja äidit voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan. Kulmuni sanoo olevansa samojen mediatietojen varassa kuin muutkin ja korostaa, että kaikkien suomalaisten palauttamisesta ei ole hallituksessa sovittu.

Lue myös:

.
.