Halsualle suunniteltu tuplasti nykyistä tehokkaampia tuulivoimaloita – voimaloiden kokonaiskorkeus voisi nousta jopa 300 metriin

Tuulivoimapuiston ympäristövaikutusarviointi on valmistunut. Halsualle suunnitellaan 33-54 voimalan rakentamista.

tuulipuistot
Tuulimylly Ykspihlajan tuulivoimapuistossa.
Voimalamäärää on karsittu suunnitelmien edetessä, mutta samalla varaudutaan rakentamaan nykyistä suurempia voimaloita.Kalle Niskala / Yle

Selvitys Halsualle suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutuksista on valmistunut.

Yva-selostuksen mukaan Halsuan tuulivoimapuisto sijoittuisi toiminnan kannalta sopivalle alueelle ja tukeutuisi olemassa olevaan infrastruktuuriin.

Halsualle on suunniteltu vaihtoehdosta riippuen 33-54 voimalan rakentamista Kanniston ja Honkakankaan alueille.

Voimalamäärää on karsittu suunnitelmien edetessä, toisaalta nyt varaudutaan huomattavasti nykyistä suurempien voimaloiden rakentamiseen. Voimaloiden kokonaiskorkeus voisi nousta jopa 300 metriin napakorkeuden ollessa 200 metriä.

– Varaudumme yva-selvityksessä tuulivoimateknologian nopeaan kehittymiseen. Nuo korkeudet eivät ole velvoittavia, aina voi rakentaa pienempää, mutta lupien päivittäminen ylöspäin on monimutkaisempaa, kertoo hanketta valmistelevan OX2:n Suomen maajohtaja Teemu Loikkanen.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho olisi 6–10 MW. Esimerkiksi tänä syksynä Kannukseen pystytetyn Kuuronkallion voimaloiden teho on 4,2 MW.

Generaattorien tehojen kasvu ei käytännössä Loikkasen mukaan aiheuta melua.

– Vaikka tehot ovat viime aikoina kasvaneet aika paljon ja suuntaus jatkuu, melupäästöt ovat samaan aikaan vähentyneet. Uusi voimalamalli on tarkoittanut enemmän tehoa ja vähäisempiä äänipäästöjä. Samalla voimalamäärällä saadaan enemmän energiaa, mikä on ympäristön kannalta järkevää rakentamista.

Tuuliturbiini
Teemu Loikkasen mukaan tuulivoimaloiden tehojen kasvaessa niiden melupäästöt ovat kuitenkin samalla vähentyneet.Juha Kemppainen / Yle

300 metriin nousevien voimaloiden maisemavaikutukset suuria

Merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat maisemaan. Voimalat näkyisivät muun muassa geologisesti arvokkaalle muinaisrannalle eli Töppösen luolikolle.

Maisemavaikutukset lisääntyvät selvästi yhteisvaikutusten myötä.

Vielä suunnittelupöydällä oleva Lestijärven laaja tuulivoimapuisto sijoittuu vain vajaan kahden kilometrin päähän Halsuan Honkakankaalle suunnitelluista lähimmistä voimaloista. Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto sijoittuisi puolestaan kuuden kilometrin päähän Halsuan tuulipuistosta.

Eniten maisemamuutosta on havaittavissa Kannistossa ja hankealueiden väliin jäävissä avotiloissa sekä Töppösenluolikon alueella. Muutos olisi suuri myös Lestijärventiellä Kanalan itäpuolella.

Suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen ei arvioida pitkien etäisyyksien vuoksi kohdistuvan lainkaan vaikutuksia. Sen sijaan Natura-alueille ominaisen lajiston osalta vaikutuksia kohdistuu myös maakotkaan sekä mahdollisesti muihin isoihin petolintuihin.

Puiston sisäinen sähkönsiirto hoidettaisiin maakaapeleilla. Puisto liitettäisiin hankealueen poikki kulkevaan 400 kV:n Lestijärvi-Alajärvi voimajohtoon.

Tuulipuiston kaavaluonnos on laitettu juuri nähtäville.

OX2 toivoo, että kaavoitus ja yva-prosessit saadaan vietyä maaliin syksyllä, sen jälkeen alkaa rakennuslupien valmistelu. OX2 aikoo toteuttaa hankkeen ilman yhteiskunnan tukea.

– Tuulivoimasta on tullut halvin tapa tuottaa sähköä ja maailmalla on kova kysyntä puhtaalle energialle. Sitä kautta hyvien hankkeiden rahoittamiseksi löytyy hyviä ja mielenkiintoisia vaihtoehtoja ja tahoja, joiden kanssa aletaan työstää tätä asiaa kun kaikki rakentamiseen liittyvät luvat ja asiat ovat kohdillaan.

Ympäristönvaikutusten arviointiselostuksesta ja samanaikaisesti vireillä olevasta tuulivoimapuiston yleiskaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus maanantaina 16. joulukuuta 2019 klo 18.00 Halsuan yhtenäiskoululla.

Lue seuraavaksi:

Tuulivoimapuiston suunnitelmat kaivettiin jäistä – Halsuan 60 voimalaa rakentuisi ilman yhteiskunnan tukea