Vantaalla iso satsaus sosiaali– ja terveyspuolen palveluihin: esimerkiksi lastensuojelun työntekijöiden työtaakka kevenee

Jatkossa lastensuojelun työntekijällä voi olla enintään 35 lasta asiakkaana.

Lastensuojelu
Läheltä
Yle

Vantaan kaupunki satsaa sosiaali -ja terveystoimen palveluihin ensi vuonna 116 uutta virkaa tai työsuhdetta.

Näin linjasi sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyessään eilen ensi vuoden käyttösuunnitelman.

Esimerkiksi lastensuojelun työntekijöillä voi olla jatkossa enintään 35 lasta asiakkaana.

Lisäksi lautakunta huomautti, että terveysasemien iltavastaanotot olisi pitänyt käynnistää jo kuluvana vuonna ja että ensi vuonna ne tulee laajentaa kaikille terveysasemille.

Uusia vakansseja perustetaan terveyspalveluhin 18, perheiden palveluihin 20 ja vanhus- ja vammaispalveluihin 76 kappaletta.

Lisäksi talous- ja hallintopalveluihin sekä suun terveydenhuoltoon tulee yhden vakanssin lisäykset molempiin.

Taustalla on Vantaan väestönkasvu, varsinkin lapsiperheiden määrä kasvaa ja väestö ikääntyy.