THL: Kanta-Hämeen julkiset sote-palvelut ovat varsin edullisia

Asiakashaasteita on kuitenkin Kanta-Hämeessä lastensuojelussa. Yläasteilla koetaaan myös koulukiusaamista muuta maata enemmän.

sosiaali- ja terveyspalvelut
Kenkäkasa savonlinnalaisen lastenkodin eteisessä.
Huostaanotettuja lapsia on Suomessa 20 000. Kanta-Hämeessä lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle koko maata yleisemmin.Kati Rantala / Yle

Julkisten sote-palvelujen tuotanto on Kanta-Hämeessä valtakunnallisesti varsin edullista.

Etenkin terveyskeskusten vuodeosastojen toiminta on tehokasta eikä asiakkaita makuuteta osastoilla. Asia selviää THL:n vuoden 2018 koko maata koskevastasta sote-palvelujen arvioinnista (siirryt toiseen palveluun).

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa on nopeaa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toimivat Kanta-Hämeessä.

Integraatio näkyy vähäisenä päivystyksen käyttönä, todetaan THL:n arviossa.

Sähköisten sote-palvelujen määrä ja yleisyys on saanut Kanta-Hämeessä kiitosta. Toimiva puhelinohjaus ja sähköisen asioinnin aktiivisuus ovat todennäköisesti THL:n mukaan vähentäneet tarvetta päivystyskäynneille.

Huostaanottoja ja koulukiusaamista?

Pohdittavaa kunnille ja kuntayhtymille antavat kuitenkin THL:n arvion mukaan muun muassa perhepalveluiden ja lastensuojelun toteuttaminen.

Kanta-Hämeessä lapsia sijoitetaan kodin ulkopuolelle koko maata yleisemmin, kiireellisiä sijoituksia on muuta maata enemmän ja lastensuojelun avohuollon uusien asiakkaiden määrä kasvaa.

Lastensuojelun avohuoltopalvelujen kustannukset olivat asukasta kohti maan suurimmat, ja ne kasvoivat kolmessa vuodessa huomattavasti koko maata jyrkemmin.

Kouluterveydenhuollosta paljastuu THL:n 2018 vuosiraportin mukaan kantahämäläinen erityispiirre. Koulukiusaaminen on yläasteilla Kanta-Hämeessä kahdeksas ja yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa Suomen maakuntien kärkeä.

Kanta-Hämeessä väestön palvelutarve on suurempi kuin mitä kunnat ja kuntayhtymät ovat resurssoineet.

Jyrkkä ja silti muuta maata loivempi kasvu ikäihmisten palveluissa

2020-luvulla Kanta-Hämeen nyt vielä vakaata julkista sote-toimintaa kohtaavat kovat haasteet. Väestö vähenee ja vanhenee. Kuntien tulopohja ja talous kiristyvät.

THL:n arvio ennustaa, että ikääntyneiden palveluntarve kasvaa Kanta-Hämeessä vuoteen 2030 mennessä lähes 47 prosenttia. Se on silti koko maan keskiarvoa hieman loivempi ja pienempi.

THL odottaa Kanta-Hämeeltä omaa maakunnallista sote-kuntayhtymää. Sellainen on kuitenkin vastatuulessa, kun Riihimäen kaupunki on sanonut ei omalle Kanta-Hämeen maakunta-sotelle.

Julkisia sote-järjestäjiä yhdentoista kunnan Kanta-Hämeessä on kahdeksan. Suuri järjestäjien määrä tuottaa hallinnointia. Panoksia olisi oltava suoraan asiakastyössä ja palveluissa.