Radikaali esitys: lähes puolet eli 12 koulua ja 13 päiväkotia lakkautusuhan alla Salossa

Lakkautukset ovat Salolle ja salolaisille totinen paikka. Niitä perustellaan lasten määrän vähenemisellä.

Teijon koulu on ensimmäisten koulujen joukossa, joka lakkautetaan. Arkistokuva. Kuva: Petra Ristola / Yle

Salossa on saatu valmiiksi laaja oppimisympäristöselvitys. Sen mukaan tulevina vuosina lasten määrä vähenee siihen malliin, että kouluja ja päiväkoteja on lakkautettava kymmeniä.

– Salossakin on tapahtumassa sama kuin valtakunnassa muualla. Palvelutarpeet muuttuvat, sanoo opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen (kok.).

Salon kaupunki palkkasi ulkopuolisen konsultin tekemään selvityksen Salon palveluverkosta. Konsulttiselvityksen teki FCG Konsultointi Oy.

Konsulttiselvityksen lisäksi kaupungin työryhmä on tehnyt oman esityksensä ja nyt ne molemmat on tuotu julkisuuteen. Niissä kerrotaan mitä tulevina vuosina kouluissa, päiväkodeissa ja nuorisopalveluissa tapahtuu.

Suunnitelmat ulottuvat vuodelle 2026. Poimimme osan laajasta materiaalista. Materiaaleihin voi tutustua Salon kaupungin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun).

Selvitys perustuu Salon kaupungin toimittamiin tilastoihin ja aineistoihin, Tilastokeskuksen ennusteisiin ja FCG Konsultoinnin tuottamaan ennakointi- ja analysointiaineistoihin.

13 päiväkotia lakkautusuhan alla

Salossa varhaiskasvatuksen palvelutarpeen ennakoidaan vähenevän seuraavina vuosina noin 720 hoitopaikalla.

Konsultti esittää, että 13 eri päiväkotia lakkautetaan eri puolilla Saloa vuoteen 2025 mennessä. Lakkautukset vähentäisivät kaupungin hoitopaikkoja 492 kappaletta. Lapsimäärän väheneminen tietää sitä, että myös kasvatushenkilöstön tarve vähenee 75 työntekijällä.

Kaupungin työryhmän linjauksen mukaan ensimmäisenä lakkautuslistalla olisi Hajalan päiväkoti. Työryhmän esityksen mukaan päiväkodin toiminta päättyy 1.8.2020.

Varhaiskasvatuksessa tullaan tulevaisuudessa tarkastelemaan yksityistä palvelutuotantoa vaihtoehtona. Esimerkiksi Kaivolan päiväkodin palveluiden tuottamista yksityisesti selvitetään. Tämä voisi tapahtua jo syksyllä 2020.

Tulevina vuosina Teijon, Meri-Halikon, Kiikalan, Puolukkapuiston ja Toijan päiväkodit lopettavat toimintansa. Kaupungin työryhmä linjaa, että Sinilinnun ja Kärävuoren päiväkodit yhdistetään.

Salon kaupungissa (siirryt toiseen palveluun) on tällä hetkellä 27 päiväkotia. Lisäksi on tarjolla perhepäivähoitoa sekä yksityistä varhaiskasvatusta.

12 koulua lakkautusuhan alla

Opetuspuolella perusopetuksen palvelutarpeen ennakoidaan vähenevän tulevina vuosina 1 198 oppilaspaikalla.

Konsultti esittää, että 12 koulua lakkautetaan eri puolilta kaupunkia vuoteen 2025 mennessä. Lakkautukset vähentävät 775 oppilaspaikkaa perusopetuksen puolella. Oppilaiden vähenemisen myötä opetushenkilöstön vähennystarve tulevina vuosina on 40 työntekijää.

Työryhmän esityksen mukaan alakouluista lakkautetaan jo tämän lukuvuoden jälkeen (1.8.2020 alkaen) Hajala, Hiisi, Komisuo ja Teijo. Saurun koulu lakkauutetaan elokuussa 2023.

Linjauksena on, että jatkossa alle 48 oppilaan koulut lakkautetaan. Koulujen oppilasmäärää tarkastellaan menneeltä, nykyiseltä ja tulevalta vuodelta.

– Päädyimme tähän koulujen vähimmäisoppilasmäärään, koska näin meillä on liikkumavaraa ikäluokkien välillä, sanoo opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen.

Konsulttiselvitys ja kaupungin työryhmä esittää, että Salon lukio siirtyy vuonna 2021 Kaherinkadulta Ylhäistentielle. Ylhäistentiellä toimi aikoinaan Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikkö ja nyt siellä toimii Hermannin yläkoulu.

Ylhäistentiellä nyt oleva Hermannin koulu palaa vuoden 2021 alusta Torikadulle. Koulu lakkautetaan 2020-luvun lopulla, kun oppilasmäärä vähenee.

Konsulttiselvityksessä esitetään lisäksi, että vuoteen 2030 mennessä Halikon ja Perniön lukiot lakkautetaan ja niiden toiminta siirtyy Ylhäistentielle Salon lukioon.

Salon lukion nykyisiin tiloihin Kaherinkadulle siirtyisi alakoululaisia. Tiloihin siirtyisi Alhaisten, Hakastaron ja Uskelan koulun oppilaat. Uskelan yläkoululaiset siirtyisivät yhden yläkoulun yhteyteen.

Salon kaupungissa annetaan tällä hetkellä alakouluopetusta 26 yksikössä (siirryt toiseen palveluun). Yläkouluja on neljä.

Lisää koulukuljetuksia ja tyhjiksi jääviä kiinteistöjä

Koulujen lakkautus tietää lisääntyviä koulukuljetuksia. Tätä on suunniteltu ja Salon kaupungin liikennepalvelut on hahmotellut tulevaisuuden kuljetustarpeita ja reittejä.

Tyhjäksi jää tulevina vuosina monta kiinteistöä ja ne laitetaan myyntiin. Myynnistä päättää kaupunginvaltuusto.

Laajaa oppimistarveselvitystä esitetään ensimmäistä kertaa kaupunkilaisille tiistaina 10.12. kello 18.00 Salon lukion auditoriossa.

Valmistelutyö alkaa ja päätöksiä pyritään tekemään kaupunginvaltuustossa helmikuun lopulla, arvioi opetuslautakunnan puheenjohtaja Annika Viitanen.

Aiheesta keskusteltiin julkaisupäivänä.