Istuva elämäntapa ja älylaitteilla olo näkyvät erityisesti poikien liikkuvuudessa

Vuoden 2019 Move!-mittauksissa viidesluokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt.

Lapset ja nuoret
Pojat katsovat kännykästä YouTubea
Uusimmissa Move!-mittauksissa neljännes kahdeksasluokkalaisista pojista ei onnistu saamaan alaselkää suoraksi täysistunnassa. Kuvituskuva.Henrietta Hassinen / Yle

Uusimpien Move!-mittausten mukaan istuva elämäntapamme alkaa näkyä lasten ja nuorten kehon liikkuvuudessa. Vaikutukset näkyvät erityisesti pojilla.

Esimerkiksi neljännes kahdeksasluokkalaisista pojista ei saa alaselkää ojennettua täysistunnassa. Vastaava luku samanikäisillä tytöillä on kuusi prosenttia.

Liikkeessä istutaan lattialla jalat suorina ja tarkoitus on saada alaselkä ojennettua niin, ettei selkä jää pyöreäksi (siirryt toiseen palveluun).

Jyväskylän yliopiston tutkijan Arja Sääkslahden mukaan eroavaisuuksissa on osin kyse biologiasta. Yleisesti tytöt ovat rakenteeltaan liikkuvampia ja toisaalta myös harrastavat lajeja, joissa on enemmän venyttelyä ja lihashuoltoa.

– Kyllä tämä on silti huolestuttavaa. Lähtökohtaisesti juuri tässä mittausosiossa ei pitäisi olla sukupuolten välisiä eroja.

Heikko kestävyys näkyy lasten jaksamisessa

Sääkslahden mukaan nykyisen elämäntavan seuraukset tulevat selvimmin esiin oikean ja vasemman olkapään liikkuvuuden eroissa.

Viidesluokkalaisista pojista kolmasosalla on vaikeuksia tehdä ylävartalon luonnollista liikkuvuutta osoittava vasemman käden liike. Samanikäisistä tytöistä vaikeuksia vastaavassa liikkeessä on 17 prosentilla.

Liikkeessä toinen käsi viedään yläkautta ja toinen alakautta selän taakse ja tarkoitus on saada sormenpäät yhteen (siirryt toiseen palveluun).

Oikealla kädellä vaikeuksia on vain 15 prosentilla pojista ja 6 prosentilla tytöistä.

Sääkslahden mukaan vasemman olkapään huonompi liikkuvuus kertoo erityisesti älylaitteilla olemisen ja käsien staattisten asentojen pitkään jatkuvasta vaikutuksesta. Oikealla kädellä tehdään enemmän ja sen liikkuvuus säilyy parempana. Runsas istuminen näkyy puolestaan alaselän liikkuvuudessa.

– Me olemme paljon paikoillaan, erilaisilla älylaitteilla, staattisissa asennoissa ja roikutamme päätä alaspäin. Vuositasolla kertyy isoja tuntimääriä. Se väistämättä näkyy liikkuvuudessa.

Sääkslahti muistuttaa, että testeissä mitataan luonnollista liikkuvuutta eikä sitä, kuinka notkea lapsi tai nuori on.

"Vanhempien pitää uskaltaa rajoittaa sitä, kuinka paljon lapset ja nuoret laitteiden kanssa ovat."

Arja Sääkslahti

Toinen asia, joka Sääkslahtea huolestuttaa, on viidesluokkalaisten kestävyyskunnon heikkeneminen. Se kertoo Sääkslahden mukaan niin ikään istuvasta elämäntavasta.

– Jos heikon kestävyyden omaavien lasten määrä vain kasvaa ja kasvaa, se tarkoittaa sitä, että lapset väsyvät arjessaan todella nopeasti.

Sääkslahden mukaan meidän kaikkien olisi hyvä havahtua siihen, millaiseksi niin lasten kuin aikuistenkin elinympäristö on muokattu. Laitteiden vietäväksi ei saisi lähteä liikaa eikä unohtaa kehon tarvetta liikkumiseen.

Varsinkin nuoret voivat kadottaa ajantajun laitteiden kanssa ja unohtaa kuunnella kehonsa tuntemuksia. Aikuisten pitäisi toimia esimerkkinä nuorille, Sääkslahti muistuttaa.

– Vanhempien ja opettajien pitää uskaltaa rajoittaa sitä, kuinka paljon lapset ja nuoret laitteiden kanssa ovat. Kiukuttelu kannattaa uskaltaa ottaa vastaan ja lähteä vaikka yhdessä ulos.

Kasiluokkalaisilla nähtävissä positiivista kehitystä

Fyysisen toimintakyvyn Move!-mittauksia on tehty neljänä vuonna peräkkäin. Kaikki kahdeksasluokkalaiset ovat olleet mukana kaksi vuotta. Hyvä uutinen on se, että kahdeksasluokkalaisten fyysinen toimintakyky on mittausten perusteella kehittynyt parempaan suuntaan.

– Se kertoo mielestäni siitä, että mittausten myötä tietoisuus on lisääntynyt. Ymmärretään, miten nämä asiat vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin ja jaksamiseen, ja miten näitä asioita voidaan ylläpitää ja kehittää. Liikunnanopetuksessa on pystytty toimimaan selkeän tavoitteellisesti, Sääkslahti iloitsee.

Koulupäivän aikaisesta ohjatusta liikunnasta on todettu olevan hyötyä erityisesti sellaisille oppilaille, joiden fyysinen toimintakyky on heikko. Esimerkiksi Jyväskylässä lisättiin monipuolista ohjattua liikuntaa koulupäivään ja saatiin muun muassa oppilaiden kestävyyskunto kehittymään sekä selän ja lonkan liikkuvuus paranemaan.

Move!-mittaukset toteutettiin viides- ja kahdeksasluokkalaisille oppilaille syksyllä 2019 osana peruskoulujen liikunnanopetusta. Mittaustulokset saatiin noin 100 000 oppilaalta.

Mittauksissa selvitettiin oppilaiden kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja. Mittausten lähtökohtana on kannustaa ja tukea oppilaita huolehtimaan fyysisestä toimintakyvystään.

Mittaustuloksia hyödynnetään myös muun muassa pedagogisena työkaluna peruskoulun liikuntakasvatuksessa sekä kouluterveydenhuollossa.