Orimattilassa koulutetaan nuoria nuuska-agentteja

Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta sekä ehkäistä sen käyttöä.

nuuska
Närbild på snusdosor.
Nuuska-agenttien osaamista voivat hyödyntää muun muassa seurat ja yhdistykset.Antti J. Leinonen/Yle

Orimattilassa koulutetaan ensi keväänä nuuska-agentteja. EHYT ry:n tuottamassa mallissa nuoret ovat itse ehkäisevän päihdetyöntekijöitä.

Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia yläasteikäisiä tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omassa lähiympäristössään.

Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista eri näkökulmista sekä ehkäistä nuuskakokeiluja ja käyttöä. Myös alueen seurat, yhdistykset ja järjestöt voivat hyödyntää agenttien osaamista esimerkiksi kutsumalla agentteja vanhempainiltoihin.

Nuuska-agentteja ohjaa koulutuksen saanut aikuinen, esimerkiksi opettaja tai nuoriso-ohjaaja.