Hallitukselta heti periaatepäätös: Ministerit sitoutuvat kertomaan aikeistaan siirtyä toisiin hommiin hallituskaudella

Ilmoitus aikomuksesta siirtyä muihin tehtäviin ja tarvittava selvitys tulee antaa hyvissä ajoin etukäteen.

politiikka
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marinin uusi hallitus.
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marinin uusi hallitus tänään Presidentinlinnassa.Mårten Lampen / Yle

Uusi hallitus on aloittanut työnsä nopeasti. Tänään nimitetty Sanna Marinin (sd.) hallitus teki ensitöikseen periaatepäätöksen koskien ministerin toimenpiteistä hänen siirtyessä toisiin tehtäviin. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessa.

Periaatepäätöksen mukaan ministerit sitoutuvat vapaaehtoisesti ilmoittamaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle aikomuksestaan siirtyä muihin tehtäviin hallituskaudella.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällainen periaatepäätös on tehty.

Ilmoitus aikomuksesta siirtyä muihin tehtäviin ja tarvittava selvitys tulee antaa hyvissä ajoin etukäteen. Ministerin ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta, jos on ilmeistä, ettei eturistiriitaa synny. Sitoutuminen koskee koko ministeriaikaa.

Virkamieseettinen neuvottelukunta voi ilmoituksen perusteella suosittaa ministerille enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtäviin.

Sama koskee tilannetta, jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan.

Mahdollinen karenssi alkaisi siitä, kun tasavallan presidentti on myöntänyt ministerille eron.

Lakiesitys jo valmisteilla

Virkamieseettinen neuvottelukunta antoi syyskuussa 2014 suosituksen toimenpiteiksi ministerien siirtyessä toisiin tehtäviin.

Neuvottelukunta esitti, että hallituksen järjestäytyessä sen jäsenet sitoutuvat ilmoittamaan aikomuksestaan mahdollisesti siirtyä ministerin tehtävästä toiseen.

Valtioneuvoston kansliassa valmistellaan asiasta lakiesitystä, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle mahdollisimman pian tällä hallituskaudella. Kun uusi laki tulee voimaan, se korvaa hallituksen periaatepäätöksellä tekemän sitoumuksen.

Ministerin siirtymisestä toisiin tehtäviin kesken pestin nousi kohu alkuvuodesta, kun Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa liikenne- ja viestintäministerinä toiminut Anne Berner (kesk.) siirtyi ruotsalaisen Skandinaviska Enskilda Bankenin hallituksen jäseneksi.

Oikeuskanslerille Tuomas Pöystille tehtiin useita kanteluita, joissa arvosteltiin Bernerin toimintaa. Pöysti katsoi myöhemmin, että Berner ei menetellyt lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti.

Lue myös:

Oikeuskansleri: Anne Berner ei rikkonut lakia tai virkavelvollisuuksiaan siirtyessään ministerin tehtävistä SEB-pankin hallitukseen