Hyppää sisältöön

Nuorten päivittäinen tupakointi vähentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa

Viime vuonna raskauden aikana tupakoi 11 prosenttia kaikista synnyttäjistä.

20–64-vuotiaista naisista päivittäin kertoi viime vuonna tupakoivansa 13 prosenttia ja vastaavan ikäisistä miehistä 15 prosenttia. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP

Suomalaisnuorten päivittäinen tupakointi on edelleen vähentynyt, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kun tänä vuonna pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä kuusi prosenttia kertoi tupakoivansa päivittäin, olivat vastaavat osuudet vuonna 2008–2009 pojilla 21 prosenttia ja tytöillä 17 prosenttia.

Tutkimus toi nuorten tupakoinnissa esiin oppilaitostyyppeihin liittyviä eroja. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista päivittäin tupakoi huomattavasti useampi kuin lukiolaisista. Ammattikoulutuksessa kahden ensimmäisen vuoden opiskelijoista 18 prosenttia kertoi tupakoivansa päivittäin. Tupakoivien osuus jatkoi kuitenkin laskuaan tänä vuonna.

Sen sijaan aikuisväestön tupakoinnin väheneminen näyttää THL:n tutkimuksen mukaan pysähtyneen viime vuonna.

20–64-vuotiaista naisista päivittäin kertoi viime vuonna tupakoivansa 13 prosenttia ja vastaavan ikäisistä miehistä 15 prosenttia. Päivittäistupakointi on pääsääntöisesti vähentynyt vuosien 1996–2018 aikana. Vuonna 1996 päivittäin tupakoi 20–64-vuotiaista miehistä lähes 30 prosenttia. Naisten päivittäistupakointi on vähentynyt vuodesta 2007 lähtien.

Eläkeikäisistä miehistä tupakoi viime vuonna päivittäin kymmenen prosenttia ja naisista viisi prosenttia. Eläkeikäisten naisten päivittäinen tupakointi lähti kasvuun 2000-luvun puolivälissä, mutta laski jälleen viime vuonna.

Tutkimustulokset koostuvat kolmen kyselyn materiaaleista. THL:n FinSote-kyselyyn vastasi kaikkiaan 26 422 yli 20-vuotiasta suomalaista. Kouluterveyskysely puolestaan tavoitti 155 290 lukion ja ammattikoulun opiskelijaa, jotka olivat iältään 14–20-vuotiaita. Tampereen yliopiston nuorten terveystapatutkimukseen vastasi 3 520 iältään 14-, 16- ja 18-vuotiasta opiskelijaa. FinSoten materiaali on kerätty vuonna 2018, nuorten kyselyt toteutettiin tänä vuonna.

Tyttöjen nuuskan käyttö lisääntynyt

Nuuskan käytön lisääntyminen on pysähtynyt nuorilla pojilla, paitsi ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla. Uutena ilmiönä nuuskaaminen yleistyy tytöillä.

Ammatillisten oppilaitosten ensimmäistä tai toista lukuvuotta opiskelevista tytöistä nuuskaa kertoi tänä vuonna käyttäneensä päivittäin kuusi prosenttia, kun vuonna 2017 osuus oli kaksi prosenttia. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista puolestaan viidesosa kertoi käyttävänsä nuuskaa päivittäin.

20–64-vuotiaista miehistä nuuskaa käytti viime vuonna päivittäin viisi prosenttia. Nuuskaaminen on lisääntynyt miehillä 35–49-vuotiaiden ikäryhmässä. Nuuskaaminen oli yleisintä 20–34-vuotiailla miehillä, joista kahdeksan prosenttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin. Naisilla nuuskan käyttö oli vähäistä.

Sähkösavukkeiden käyttö on Suomessa edelleen vähäistä kaikissa ikäluokissa. Sähkösavukkeita käytti viime vuonna päivittäin kaksi prosenttia 20–64-vuotiaista miehistä ja alle prosentti naisista.

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan päivittäinen sähkösavukkeiden käyttö oli runsainta 18-vuotiailla pojilla, joista tuotteita käytti tämän vuoden kyselyn perusteella kolme prosenttia.

Viime vuonna noin kaksi prosenttia 20–64-vuotiaista miehistä ja alle prosentti naisista käytti sähkösavukkeita päivittäin.

Noin joka kymmenes tupakoi raskauden aikana

Viime vuoden tietojen mukaan tupakoinnin haluaisi lopettaa 63 prosenttia 20–64-vuotiaista päivittäin tupakoivista. Päivittäin tupakoivista miehistä 31 prosenttia ja naisista 45 prosenttia oli yrittänyt lopettaa tupakoinnin viimeisen 12 kuukauden aikana.

Viime vuonna raskauden aikana tupakoi 11 prosenttia kaikista synnyttäjistä, ennakkotiedot kertovat. THL:n tilaston mukaan viime vuosina tupakoivista yhä useampi on ilmoittanut lopettaneensa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Raskauden aikainen tupakointi on yleisempää nuoremmissa ikäryhmissä.

Suomessa myytiin viime vuonna verollisia savukkeita 4 133 miljoonaa kappaletta. Lisäksi suomalaiset toivat ulkomaanmatkoilta 351 miljoonaa verovapaata savuketta, mikä on 30 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Nuuskan matkustajatuonti kasvoi edelleen vuodesta 2017.

Viime vuonna tupakkatuotteiden nimellishinnat nousivat keskimäärin 9,9 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

.
.