1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulipuistot

Yrittäjien naapuriin kaavaillaan 300-metrisiä tuulivoimaloita, lähes Suomen suurimpia rakennelmia: "Elinkeinon lisäksi meiltä viedään koti"

Saksalaisyhtiö aikoo rakentaa Keski-Suomeen Kannonkosken Lakomäen alueelle jopa 60 tuulivoimalaa, joiden korkeus olisi 300 metriä. Hanke on herättänyt voimakasta arvostelua.

Luontomatkailuyrittäjän Minna ja Pasi Kauppinen pelkäävät, että tuulivoimapuisto vie heiltä kodin ja elinkeinon. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Saksalaistaustainen ABO Wind -yhtiö suunnittelee Kannonkoskelle jopa 60 tuulivoimalaa, jotka kohoaisivat 300 metriin.

Lakomäen luontomatkailuyrittäjille Minna ja Pasi Kauppiselle tuulipuistohanke tuli järkyttävänä yllätyksenä. He saivat asiasta tiedon sosiaalisen median kautta.

Kauppisten yrityksen toiminta nojaa voimakkaasti luontoarvoihin, hiljaisuuteen, metsään ja puhtaaseen ilmaan. Tuulivoimahanke vie pohjan koko toiminnalta, sanovat yrittäjät.

Lähimmät 300-metriset tuulivoimalat tulevat mahdollisesti vain parin kilometrin päähän heidän yrityksestään Lakomäen Metsäkartanosta.

– Elinkeinon lisäksi meiltä viedään myös koti, arvioi Minna Kauppinen.

Kauppisia pelottavat tuulivoimaloiden mahdolliset terveysvaikutukset, kuten äänet. He arvelevat, että eivät pysty elämään kartanossa tuulivoimaloiden tultua, koska erityisesti Minna Kauppinen on herkkä äänille.

– Olemme täällä koko ajan, emme vain käymässä, Pasi Kauppinen sanoo.

Kauppisen mukaan he ovat tähän saakka luottaneet, että Lakomäen alue säilyy matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueena.

ABO Wind -yhtiön suunnitelma suuren tuulivoimalapuiston rakentamisesta tuli julkisuuteen, kun Kannonkosken kunnanhallitus päätti Lakomäen alueen osayleiskaavan muutoksen aloittamisesta.

Nykyisessä maakuntakaavassa Lakomäen alue on merkitty matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi.

Kannonkosken kuntastrategiassa luontomatkailu on yksi painopistealue.

Näihin maisemiin nousee jopa 60 noin 300 metriä korkeaa tuulivoimalaa Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Kuntaa syytetään tuulipuistohankkeen salailusta

Tuulipuistohanke on ollut kunnan virkamiesjohdon ja luottamusmiesten tiedossa jo vuoden ajan, mutta kuntalaisille asiasta ei ole hiiskuttu sanallakaan.

Hanke ei ole myöskään esimerkiksi Suomen Tuulipuistoyhdistyksen rekistereissä, joihin on koottu vireillä olevat tuulivoimahankkeet.

Kunnanhallitus järjesti kuntalaisille infotilaisuuden tiistaina eli päivä sen jälkeen kun alueen osayleiskaavan muutoksen aloittamisesta oli tehty päätös.

Kannonkosken kunnanjohtaja Markku Vehkaoja ei hyväksy salaamisepäilyjä.

– Valtuutetut edustavat kuntalaisia ja näin demokratia toimii, sanoo Vehkaoja.

Vehkaojan mukaan tuulivoimalapuistolla olisi toteutuessaan taloudellisesti suuri merkitys Kannonkosken kunnalla. Se voisi tuoda enimmillään kiinteistöverotuloja kuntaan lähes miljoona euroa vuodessa, sanoo Vehkaoja.

Tuulivoimala-hanke kiinnosti kovasti kannonkoskelaisia. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Kuntalaistilaisuuteen tullut Matti Piipponen ymmärtää luontomatkailuyrittäjien huolen tuulivoimalapuiston vaikutuksista. Hänellä itsellään on yksityinen lentokenttä lähellä suunniteltuja tuulivoimaloita ja ne väistämättä vaikuttavat myös kentän toimintaan ja lentoreitteihin.

Tärkeintä hänelle ovat kuitenkin luontoarvot.

– Tämä on osa kauneinta Suomea eikä tätä saisi uhrata tuulivoimaloille, sanoo Piipponen.

Tuulivoimayhtiöt etsivät sopivia alueita tuulipuistoille

Saksalaisten omistuksessa olevan ABO Wind Oy:n projektijohtaja Pasi Toivanen kertoo, että aloite Lakomäen alueen tuulipuistohankkeesta tuli Kannonkosken kuntaan heiltä.

Toivanen kertoo, että yhtiö etsii kartoista sopivia alueita tuulipuistoille, selvittävät maanomistusolot ja ottavat yhteyttä kuntiin.

Kannonkoskelle suunniteltu vajaan 6 000 hehtaaria tuulipuistoalue on lähes kokonaan UPM:n omistuksessa ja maanomistajien kanssa on jo tehty vuokrasopimukset. UPM:n lisäksi alueella on vain yksi yksityinen maanomistaja.

ABO Wind-yhtiöllä on Keski-Suomessa vireillä tuulipuistohanke myös Pihtiputaalla.

Toivasen mukaan yhtiö rakentaa tuulivoimalapuistoja markkinaehtoisesti ilman valtiontukea.

Niiden kannattavuutta voidaan parantaa rakentamalla entistä suurempia tuulivoimaloita. Tällöin tuulivoimalat voivat toimia kannattavasti myös sisämaassa.

Kannonkoskella kaavaillut voimalat ovat lapakorkeudeltaan noin 300 metriä korkeita eli ne tulisivat olemaan suurimpia tuulivoimaloita koko maassa.

Keski-Suomessa Luhangan Latamäen voimaloiden siivet yltävät yläasennossa 190 metrin korkeuteen.

Tuulivoimala Luhangan Latamäessä. Kuva: Ilmatar

Saksassa suurimmat tuulivoimalat ovat korkeudeltaan 285 metrisiä.

Keski-Suomessa korkein rakennelma, Keljon radiomasto yltää 325 metrin korkeuteen.

Toivanen mukaan yhtiö ennakoi tuulivoimateknologian kehitystä ja varautuu rakentamaan entistä suurempia voimaloita kun hankkeet ovat rakennusvaiheessa 3-5 vuoden kuluttua.

Yhtiö uskoo tuulivoima kannattavuuteen myös tulevaisuudessa, koska fossiilisista polttoaineista halutaan luopua ilmastosyiden vuoksi.

Lue myös:

Fingridin Jukka Ruusunen: Suomessa ei vielä tajuta, miten ylivoimainen tuulivoima on hinnaltaan – "Armeijan tutkahuolet ratkaistava pian"

Haapaveden turvesoille suunnitellaan Suomen korkeimpia tuulivoimaloita – lavat puhkovat ilmaa 300 metrin korkeudessa

Tuulivoimasta on tulossa Simon kunnan pelastaja – talous aiotaan kääntää plussalle uuden tuulipuiston verotuloilla