Tukes selvitti: Kuntosaliketjujen asiakasturvallisuudessa puutteita – ohjeet riittämättömiä ja tapaturmia jää kirjaamatta

Yhdestätoista tarkastetusta kuntosaliketjusta yksikään ei saanut Tukesilta täysin puhtaita papereita.

kuntosalit
kuntopöräilyä salilla
Kaikissa tarkastetuissa kuntosaliketjuissa turvallisuusriskien arviointi oli liian suppeaa tai sitä ei ollut tehty.Antonio Garcia Recena / AO

Isot kuntosaliketjut eivät huolehdi asiakasturvallisuudesta riittävästi, selviää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkastuksesta.

Tukes teki viime kevään ja kesän aikana tarkastuksen Suomen yhteentoista suurimpaan kaupalliseen kuntosaliketjuun, joilla on yhteensä 262 kuntosalia.

Tarkastuksessa selvitettiin asiakasturvallisuuden johtamista eli sitä, millaisia ohjeita kuntosaliketjuilla on turvallisuuden järjestämisestä. Yksittäisten salien kuntoiluvälineitä tai muita yksityiskohtia ei tarkastettu.

Yksikään ketju ei saanut puhtaita papereita

Yksikään tarkastetuista yhdestätoista kuntosaliketjusta ei selvinnyt Tukesin seulasta puhtain paperein. Useimmilla Tukesin tarkastamilla ketjuilla lakisääteisessä turvallisuusasiakirjassa oli puutteita tai sitä ei ollut lainkaan. Kaikissa tarkastetuissa kuntosaliketjuissa turvallisuusriskien arviointi oli liian suppeaa tai sitä ei ollut tehty.

Turvallisuusasiakirja on kuvaus siitä, miten turvallisuus kuntosalilla järjestetään. Sen avulla voidaan esimerkiksi perehdyttää uusia työntekijöitä.

Kuusi kuntosaliketjua sai Tukesilta kehotuksen laatia turvallisuusasiakirja, ja viisi ketjua sai suosituksen täydentää omaansa. Niistä kolmella turvallisuusohjeet oli kuvattu suunnilleen lain vaatimalla tasolla.

Onnettomuuskirjanpito olematonta

Kuntosalien onnettomuuskirjanpidon Tukes totesi olemattomaksi. Useimmilla tarkastetuista ketjuista ei ollut järjestelmällistä käytäntöä tapaturmien kirjaamiseen, eikä niiden todellista määrää siksi tiedä kukaan. Tapahtuneita onnettomuuksia ei myöskään aina käyty läpi kuntosaleilla, jotta niistä voitaisiin oppia.

Tukes näki ongelmalliseksi myös sen, että joidenkin kuntosaliketjujen käyttöehdoissa oli maininta kuntosaliharjoittelusta omalla vastuulla. Tukesin mukaan vastuuta ei voi kuitenkaan kokonaan siirtää asiakkaalle, vaan kuntosalin ylläpitäjä vastaa palvelun turvallisuudesta.

Erityisesti omatoimisaleilla ketjujen olisi Tukesin mukaan tarjottava asiakkaalle selkeät ohjeet hätätilanteissa toimimisesta.

Tukesin tarkastuksen perusteella kuntosalivälineiden turvallisuuteen ja laatuun puolestaan kiinnitetään ketjuissa paljon huomiota. Välineiden kuntoa seurataan ja niille on myös määritelty huolto-ohjelmat.