Yhä useampi uusi ylioppilas ei heti pääse jatkamaan opiskelujaan

Jatko-opintopaikkaa vaille jääneiden uusien yliopppilaiden määrä on kasvanut nyt kymmenen vuoden ajan.

Kotimaa
Ylioppilaslakki
Yhä useampi uusi ylioppilas ei heti aloita jatko-opintoja. Linda Tammela / Yle

Kevään 2018 uusista ylioppilaista jopa 70 prosenttia ei päässyt jatkamaan samana vuonna tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tilastokeskuksen lukujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan vain kymmenen prosenttia heistä jatkoi ammattikorkeakoulutuksessa ja 18 prosenttia yliopistoissa, vaikka jatko-opintoihin uusista ylioppilaista haki 82 prosenttia.

Varsinkin koulutuksen ulkopuolelle jääneiden uusien naisylioppilaiden määrä on kasvanut viime vuosina. Vuoden 2018 kevään uusista naisylioppilaista 27 prosenttia jatkoi heti opiskelujaan, kun miehistä näin teki 35 prosenttia. Vielä kymmenen vuotta sitten mies- ja naisylioppilaista jatkoi opintojaan heti noin 46 prosenttia.

Suurimmalla osalla opiskelupaikka viimeistään kolmen vuoden kuluttua

Käytännössä moni uusi ylioppilas joutuu pitämään ainakin yhden tai useampia välivuosia ennen kuin saa jatkokoulutuspaikan. Esimerkiksi vuoden 2015 ylioppilaista jatkopaikan sai 56 prosenttia yhden välivuoden jälkeen ja suurin osa oli saanut jonkin jatko-opiskelupaikan kahden tai viimeistään kolmen vuoden kuluttua.

Luvuista selviää myös, että yliopistopaikan saaneiden määrä kasvoi vuodesta 2017 vuoteen 2018, mutta ammatilliseen koulutukseen tai ammattikorkeakouluihin päässeiden uusien ylioppilaiden määrä väheni.

Peruskoulun päättäneistä peräti 53 prosenttia jatkoi lukioissa ja 41 prosenttia ammatillisessa koulutuksessa. Vain yksi prosentti heistä ei hakenut jatko-opintoihin.