Lastensuojelulakia ei ehditä noudattaa, koska työntekijöitä on liian vähän – avi puuttui usean kunnan toimintaan

Ongelmia aiheuttaa myös työntekijöiden suuri vaihtuvuus.

Lastensuojelu
Lapsi äiti turvaverkko
Osassa kuntia lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin käsittely viivästyy. Paulus Markkula / Yle

Aluehallintovirasto on puuttunut useiden kuntien ja kuntayhtymän toimintaan lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnissa.

Osassa kuntia lastensuojelun palvelutarpeen arvioinnin käsittely viivästyy, koska sosiaalityöntekijöitä ei ole riittävästi ja lastensuojeluilmoituksia tehdään entistä herkemmin. Ongelmia aiheuttaa myös työntekijöiden suuri vaihtuvuus.

Aluehallintovirasto antoi lastensuojelun määräaikavalvonnasta huomautuksen Hämeenlinnalle, Sipoolle ja Lohjalle. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää käskettiin kiinnittämään asiaan huomiota Asikkalan ja Orimattilan osalta. Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsotelle avi esitti arviointia ja ohjausta Haminan, Kotkan ja Pyhtään osalta. Myös Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle esitettiin arviointia ja ohjausta Vihdin ja Karkkilan osalta.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle lähetettiin asiasta ohjauskirje.

Määräaikaylitykset ilmenivät kuntien vastauksista THL:n lakisääteiseen kyselyyn ajanjaksolta lokakuusta 2018 maaliskuuhun 2019. Lastensuojelulain mukaan palvelutarpeen arviointi on aloitettava seitsemän arkipäivän kuluessa, ja arviointiselvitysten tulee olla valmiita kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta, eli ilmoituksen kuntaan saapumisen ajankohdasta.

Järjestelmiä ei osata käyttää

Henkilöstöongelmien lisäksi määräaikojen tilastoinnissa toistuvat vuodesta toiseen tietojärjestelmien käytön osaamiseen liittyvät ongelmat, jotka kuntien selvitysten mukaan aiheuttavat virheellisesti osan ylityksistä.

Lisäksi muussa lastensuojelun valvonnassa on käynyt ilmi, että joissakin kunnissa palvelutarpeen arvioinnin kolmen kuukauden määräaikaa on alettu laskea ajankohdasta, jolloin ilmoituksen johdosta on päätetty ryhtyä arvioimaan lastensuojelutarvetta.

Myös palvelutarpeen valmistumisen määrittelyssä on menetelty virheellisesti. Lastensuojelun palvelutarpeen arviointi on katsottava valmiiksi vasta, kun asiakas on saanut kirjallisen yhteenvedon asiassaan.