Eri sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat halutaan törmäyttää työharjoittelussa

Opiskelijoille suunnitellaan työharjoittelua, jossa he tekisivät töitä

sosiaali- ja terveyspalvelut
Varkauden terveyskeskuksen käytävä.
Moniammatillista työharjoittelua halutaan viedä sekä KYSiin että terveyskeskuksiin. Arkistokuva.Antti Karhunen / Yle

Pohjois-Savossa suunnitellaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille moniammatillista työharjoittelua. Tarkoituksena on, että eri alojen opiskelijat kohtaavat toisensa työharjoittelussa ja oppivat työskentelemään yhteisessä hoitotiimissä.

Yhteistyöstä odotetaan hyötyä erityisesti monisairaille potilaille, jotka tarvitsevat monenlaista hoitoa. Harjoittelupaikkoja olisivat muun muassa Kuopion yliopistollisen sairaalan akuuttiosasto sekä perusterveydenhuollosta mukaan lähtevät yksiköt.

Moniammatillista harjoittelua varten ollaan perustamassa Pohjois-Savoon sosiaali- ja terveysalan ammattien välinen asiantuntijakeskus. Ensi vuoden alussa alkava hanke on saanut 1,3 miljoonan euron EU-rahoituksen. Hankkeen tavoitteena on perustaa sote-alojen osaamiskeskittymä, joka suunnittelee ja toteuttaa ammattien välistä opiskelua.

Tarkoituksena on luoda uusia sosiaali- ja terveysalan ammattien välisiä toimintamalleja, joilla voitaisiin turvata sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta myös kasvukeskusten ulkopuolella.